Vice-Rector, Professor Kaarina Määttä

 

Personal Data

Position

Professor of Educational Psychology, Faculty of Education,
University of Lapland

Vice-rector, University of Lapland

Docent of Teacher Education, Faculty of Art and Design,
University of Lapland

 

Contact information  

University of Lapland, Faculty of Education,
P.O. Box 122, FI-96101 Rovaniemi, Finland
  
GSM + 358 (0)400 696480
Fax + 358 (0)16 341 2401
E-mail: kaarina.maatta(at)ulapland.fi
    

Academic Education

 • Ph.D. (Education), University of Lapland, 1989
 • Special Teacher Certificate, Ministry of Education, 1988
 • Licentiate of Education, University of Lapland, 1985
 • Class Teacher Certificate,  University of Jyväskylä, 1975
 • Master of Education, University of Jyväskylä, 1974
   

Most Important Posts  

 • Professor of Educational Psychology, Faculty of Education, University of Lapland, 1.9.1998 – (tenured)
 • Docent of Teacher Education, Faculty of Art and Design, University of Lapland, 1.1.1991- (tenured) 
 • Professor (substitute) of Art Education, Faculty of Art and Design, University of Lapland, 1997-1998  
 • Professor (substitute) of Education, Faculty of Education, University of Lapland, 1988-1996 
 • Lecturer in Education, Special Education, and Didactics, Faculty of Education, University of Lapland, 1982-1987 
 • Planning Officer of Curriculums and Studies, Administration office, University of Lapland, 1979-1982 
 • Assistant of teacher education, Teacher Education Department in Rovaniemi, University of Oulu, 1977-1979 
 • Teacher (classteacher in the elementary school), City of Äänekoski, 1975-1977 
 • Research Assist, Instruction of children with visual impairment, communication
  disorders, and deaf, University of Jyväskylä, funded by Finnish Academy, 1973-1974
       

Most important scientific positions of trust

 • Vice-rector, University of Lapland, 1.1.2010-31.12.2012, 1.1.2012-31.12.2014, 1.1.2015-31.12.2017
 • Dean of Faculty of Education, University of Lapland, 2002-2004, 2004-2006, 2006-2008 
 • Chairperson of Scientific board, Faculty of Education, University of Lapland, 2004 - 
 • Vice-Dean of Faculty of Education, 2000-2002 
 • Member of Government of University of Lapland, five periods since 1979  
 • Chairperson and member of Faculty Council, Faculty of Education, University of Lapland, five periods since 1992 
 • Member of Teaching council of University of Lapland, 2007 – 
 • Member of Advisory board, Centre for Research Education, 2007 - 
 • Director of Teacher Training Department, Faculty of Education, 2000-2002 
 • Member of Editorial Board in several Journals since 2012 (Early Child Development and Care; Interpersona: An International Journal on Personal Relationships; The Journal of Happinessa and Well-being etc.) 
 • Member of Advisory Board of European Scientific Institute, 2012-  
 • Reviewer in several International Journals since 2010

        

Details of Latest Experience

 • Member of Evaluation Counsil for the Finnish Education Evaluation Cntre (FINEEC), 2014-2018 
 • Member of Supervisory Board of OP-Pohjola Bank, 2010- 
 • Vice-chairman of the administrative committee, The Finnish Cultural Foundation, Lapland Regional Fund, 2013-2015 
 • Vice-chairman of Comission of Heinola, 2013-2015 

 

Decorations, Marks of honor

 • Knigt, First Class, of the Order of the Lion of Finland (Suomen Leijonan I luokan ritari, SL R I) 6.12.1998
 • Commander of the Order of the Lion of Finland (Suomen Leijonan Komentaja, SL K) 6.12.2012

 

Latest Research Interests

 • Love, affection, social relationships in life-span 
 • Mentoring and supervising of doctoral theses, process of doctorating 
 • Emotions and education 
 • Positive psychology in education and special education 
 • Early Education

       

 

 
DOCTORAL DISSERTATION SUPERVISED SINCE 2002-

2016

66. Rahko-Ravantti Rauna, Saamelaisopetus Suomessa - tutkimus saamelaisopettajien opetustyöstä suomalaiskoulussa. Acta Universitatis Lapponiensis 2016.

65. Takkula Hannu, Euroopan unionin opettajankoulutus - Millaisena sen näkevät EU-maiden opetusministerit ja Euroopan parlamentin koulutusvaliokunnan jäsenet? Acta Universitatis Lapponiensis 2016.

64. Leskisenoja Eliisa, Vuosi koulua, vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä. Acta Universitatis Lapponiensis 2016.

63. Hermanoff Anneli, "Mukava mennä iloisella mielellä" Narratiivinen tutkimus kehitysvammaisten nuorten toisen asteen opinnoista ["It is nice to start with a happy mood" A narrative research on vocational education studies among the youth with mental disabilities]. Acta Universitatis Lapponiensis 320. 2016

62. Hyvärinen Sanna, Monta polkua johtajuuteen. Naisjohtajien urakertomuksia [Many paths to leadership - Female leaders´career narratives]. Acta Universitatis Lapponiensis 321. 2016

61. Korkatti Sirkku, Geometriaa laatoittamalla. Van Hielen teorian mukainen geometrinen ajattelu ja tesselaatioon nojautuva laatoitusprojekti peruskoulussa. Acta Universitatis Lapponiensis.

60. Louhela Ulla-Maija, Nuorten osallisuuskertomksia Juopulin yhteisössä. Acta Universitatis Lapponiensis.

59. Salmela Mari, Tie ylioppilastutkinnon huippuarvosanoihin laudaturylioppilaiden kertomana. Acta Universitatis Lapponiensis.

 

2015

58. Twumasi Ankrah Osei, Education experts´ perceptions of the Ghanaian language policy and itse implementation. Acta Universitatis Lapponiensis.

57. Räisänen-Ylitalo, Sirkka, "Me - yhdessä kasvaen ja oppien - tuemme ja vahvistamme toisiamme". Sosiaalinen hyvinvointi yhtenäiskoulussa neljän lappilaskoulun oppilaiden käsitysten mukaan ["We - together growing and learning - support and strengthen each other" Social well-being in comprehensive schools according to the percewptions of students form four schools in Lapland]. Acta Universitatis Lapponiensis 296.


2014

56. Pietilä-Litendahl Piritta, Kasvatus, toimijuus ja voimaantuminen. Kasvatusantropologinen tutkimus andalusialaisten naisten arjesta [Education, agency, and empowerment: an educational-anthropoligical study on Andalusian women´s everyday lives]. Acta Universitatis Lapponiensis 289. 2014

55. Häyrinen Eija, Kun oppilaan liikuntavamma haastaa. Monitoimijaisen verkoston käsityksiä oppimisympäristöön liittyvistä vaatimuksista ja hyvistä käytännöistä [When a pupil´s physical disablity challenges. Perceptions of a multi-professional network about requirements and good practices related to the learning environment]. Acta Universitatis Lapponiensis 282. 2014.

54. Alila Sanna, "Työnohjaus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja ... toimintakulttuurin luomisessa." Työnohjaus inklusiivisen opettajuuden tukena [Supervision helps you to find our strengths and ... to create the work culture]. Acta Universitatis Lapponiensis 277. 2014.

53. Linkola Inker-Anni, Saamelaisen koulun kielimaisema - Etnografinen tutkimus saamen kielestä toisen asteen oppilaitoksessa [The Sámi School´s Linguistic Landscape - An ethnograpical study on the Sámi language at an upper-secondary eduction institution]. Acta Universitatis Lapponiensis 2014. Sámi allaskuvla: DIEĐUT 2/2014.

52. Anglé Jaana, Maahanmuuttajan puolisona Suomessa. Narratiivinen tutkimus kestävistä monikulttuurisista avioliitoista [Being an Immigrant´s Spouse in Finland: Narrative Research on Long-lasting Multicultural Marriages]. Acta Universitatis Lapponiensis 272. 2014.

51. Koski-Heikkinen, Anne, Ammatillisen opettajan identiteetti ja auktoriteetti – ammatilliset opettajat ja opiskelijat ideaalia ammatillista opettajuutta etsimässä [ The vocational education teacher´s identity and authority: Vocational education teachers and students searching for ideal teacherhood in vocational education]. Acta Universitatis Lapponiensis 271. 2014.

2013

50. Lähteenmäki, Susanna, Miten elämä kantaa – narratiivinen tutkimus puhevammaisten CP-nuorten elämän tarinoista [Live carries on – Narrative research on the life stories of youth with CP and related speech disorders . Acta Universitatis Lapponiensis 265. 2013.

49. Tuominen Marja L., “Mie elän tätä Lappia” – kirjailija Annikki Kariniemen luontosuhde [“I live this Lapland” Author Annikki Kariniemi’s relationship with the nature] . Acta Universitatis Lapponiensis 264. 2013.

48. Ratavaara-Peltomaa, Soile, “Metsä vie mukanaan. Ylälappilainen erämaa inarilaiskirjailija Martti Peltomaan kertomana [“Riveted to the woods” Wilderness of the northern Lapland described by Author Martti Peltomaa from Inari]. Acta Universitatis Lapponiensis 263. 2013.

47. Rautiainen Marjatta, "Onko teillä ammattia, meilläpä on!" Rovaniemen ammattilukion kehitys vuosina 1996-2008. [“Do you have an occupation? We do!” The development of the Lapland Vocational College in 1996–2008] Acta Universitatis Lapponiensis 254. 2013.

46. Jääskeläinen Arja, Työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen osallistavilla menetelmillä. Toimintatutkimus työhyvinvoinnin kehittämisprosesseista vanhus- ja vammaispalveluja tuottavissa työyhteisöissä Sallassa [Enhancing the well-being of a work unit through participatory methods.Action research on development prcesses of well-being at work in work units that provide services for seniors and the handicapped in the municipality of Salla]. Acta Universitatis Lapponiensis 252.2013.

2012

45. Vanninen Petri, Toisen asteen opiskelijoiden lukemisvaikeus ja sen kuntoutus aivojen tasapainomallin mukaan [Secondary education students´ dyslexia and remedial training as per Bakker´s Balance Model]. Acta Universitatis Lapponiensis 241. 2012.

44. Äärelä Tanja, “Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla” – nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan [”The teacher´s look makes a great deal” – Young prisoners tell about their school times]. Acta Universitatis Lapponiensis 242. 2012.

43. Kimpimäki, Anneli, Puolison rinnakkaissuhteen paljastuminen, äkillinen ero ja intimiteettiloukkaus. Narratiivinen tutkimus intiimin suhteen päättymisestä. [The revelation of a spouse´s affair, a sudden divorce, and an affront to intimacy: A narrative study of the ending of an intimate relationship]. Acta Universitatis Lapponiensis 240. 2012.

42. Alssen Elizabeth E., Student Perceptions of Learning English for Specific Purposes Through ICT-Enhanced Peer Design of Instructional Materials. Acta Universitatis Lapponiensis 232. 2012.

41. Sarivaara, Erika Katjaana, Statuksettomat saamelaiset – paikantumisia saamelaisuuden rajoilla [Non-Status Sámi – Locations within Sámi Borderlands]. Acta Universitatis Lapponiensis 2012. Sámi allaskuvla: DIEĐUT 2/2012.

40. Hietanen, Lenita, ”Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin.” Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä (”Today I played just the guitar because I necame enthusiastic about it” A case study of enterprise action seventh-graders in the music learning environment). Acta Universitatis Lapponiensis 225. 2012.

39. Rask, Maija, Lukiolaisten terveydenlukutaidon ja terveysarvostusten ilmeneminen. Laadullinen sisällönanalyysi vuoden 2007 terveystiedon yliopppilaskirjoitusten reaalikokeen vastauksista (The Manifestation of General Upper Secondary Education Students´ Health Literacy and Health Appreciation. A Qualitative Content Analysis on the Answers concerning the Subject Health Education in the General Studies Battery of Tests in the Matriculation Examination 2007) . Acta Universitatis Lapponiensis 223. 2012.

38. Mäkinen, Eva-Johanna, Abstraktin taiteen tekijäksi – mikrohistoriallinen elämäkertatutkimus Liisa Rautiaisesta (Becoming an Abstract Artist – A Micro-historical Biographical Study of Liisa Rautiainen). Acta Universitatis Lapponiensis 220. 2012.

2011
 

37. Peltokorpi, Kaisa-Maria, "On elettävä kun koska tahansa voi kuolla”. Lottien selviytyminen sodassa 1939-1945 (You have to live for the moment because any moment may be your last one – how did lottas survive ar war in 1939-1945). Acta Universitatis Lapponiensis 218. 2011.
36. Hast, Miia, Konstruktio käsityön teknologiasta: analyysi- ja tulkintaprosessi teknologiasta yleissivistävän oppiaineen osana [The construction of the Techonology of Crafts: An analysis and Interpretation Process about Technology as a Part of the Subject of General Crafts]. Acta Universitatis Lapponiensis, 208. 2011.

35. Kunnari, Ari, Liikuntapääoma ja holistinen ihmiskäsitys liikuntaa opettavan työssä [The experience-based capital of physical exercise and the holistic conception of human being in PE teachers’ work]. Acta Universitatis Lapponiensis, 205. 2011.

34. Lakkala, Irja-Kaisa, Sodankylän oppikoulut vuosina 1943-1972 [Secondary schools in Sodankylä between 1943 and 1972]. Acta Universitatis Lapponiensis 202. 2011.

2010

33. Keskitalo, Pigga, Saamelaiskoulun kulttuurisensitiivisyyttä etsimässä kasvatusantropologian keinoin [Cultural Sensitivity in the Sámi School through Educational Antropology]. Acta Universitatis Lapponiensis 2010. Sámi allaskuvla: DIEĐUT 1/2010.

32. Seppänen, Raija, ”Ikänsä elä, ikänsä opi, oppimatta kuole”. Saamelaisten ikämiesten elämänhallinnan muistelukset Pohjois-Lapissa [ Life Orientation of mature Saami men in the Northern Lapland]. Acta Uninversitatis Lapponiensis 187. 2010.


2009

31. Purtilo-Nieminen, Sirpa: Tie yliopistoon. Narratiivinen tutkimus avoimen yliopiston kautta tutkinto-opiskelijoiksi hakeutuneista [A road to University – A narrative study of university students who have gained admission to university through Open University and on the basis of their studies in Open University]. Acta Universitatis Lapponiensis 166. 2009.

30. Koskela, Teija: Perusopetuksen oppilashuolto Lapissa opettajien käsitysten mukaan [Teachers’ conceptions of pupil welfare in basic education in Lapland]. Acta Universitatis Lapponiensis 167.2009

29. Alajoutsijärvi, Seppo: "Mitä tulikaan sanottua" Hannu Taanilan radiopuheen analyysi [”What was actually said”, The analysis of Hannu Taanila’s radio programms]. Acta Universitatis Lapponiensis 163. 2009.

28. Sipilä, Anna-Kaisa: Tuettu Kommunikointi avustajien käsitysten valossa [ Facilitated communication according to the Facilitators´ Opinions]. Acta Universitatis Lapponiensis 162. 2009.

27. Paksuniemi Merja: Tornion alakansakoulunopettajaseminaarin opettajakuva lukuvuosina 1921-1945 rajautuen oppilasvalintoihin, oppikirjoihin ja oheistoimintaan [The teacher image in the lower primary school teachers’ college of Tornio in 1921-1945]. Acta Universitatis Lapponiensis 161. 2009.

2008

26. Oinas Outi: ”Kauniit asiat ja ihmisten ilot eivät voi olla Jumalalle vieraita.” Kirjailija, pappi Arvi Järventaus ja Lappi [“Beauty and joy cannot be unacceptable to God” Author and clergyman Arvi Järventaus and Lapland]. Acta Universitatis Lapponiensis 155. 2008.

25. Lakkala Suvi: Inklusiivinen opettajuus. Toimintatutkimus opettajankoulutuksessa [Inclusive teachership. An action research in teacher education]. Acta Universitatis Lapponiensis 151. 2008.

24. Jäminki Seija: Ohjaus- ja opiskeluprosessit samanaikaisessa ja eriaikaisessa verkkoympäristössä. Etnografinen tutkimus verkkotutkinnon maailmaan [Teaching and studying processes in synchronic and asyncronic virtual learning environments. An Ethnographic Excursion to the World of eDegree Programmes]. Acta Universitatis Lapponiensis 148. 2008.

23. Saurén Kirsi-Marja, Asiantuntijavalta – koulutettu mielikuvitus. Systemaattinen analyysi Ivan Illichin tuotannossa esitetystä köyhyyden modernisoitumisesta kulutusyhteiskunnassa [Professional Dominance – School Imagination. A systematic analysis of the modernization of poverty in the consumer society as manifested in the work of Ivan Illich]. Acta Universitatis Lapponiensis 147. 2008.

22. Savukoski Marika: Vapaaksi anoreksian kahleista. Narratiivinen tutkimus selviytymispoluista [Breaking the bonds of anorexia. A narrative study of paths to survival]. Acta Universitatis Lapponiensis 142. 2008.

21. Uusiautti Satu: ”Tänään teen elämäni parhaan työn” Työmenestys Vuoden Työntekijöiden kertomana [”Today I’ll work better than ever”. Employees of the year describe their experiences of succes at work]. Acta Universitatis Lapponiensis 138. 2008.

20. Hyry-Honka Outi: Terveyspääoma kouluyhteisössä seitsemäsluokkalaisten käsitysten valossa [Health Capital in a School Community as Described by Seventh Graders]. Acta Universitatis Lapponiensis 137. 2008.

19. Kangas Seija: Sateenvarjon alla. Etnografinen tutkimus autististen lasten vuorovaikutuksesta ja leikistä [Under the umbrella. An etnographic research of co-operative play an interaction among autistic children]. Acta Universitatis Lapponiensis 136. 2008.

18. Turunen Tuija: Mistä on esiopetussuunitelmat tehty? Esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 1996 ja 2000 diskurssianalyyttinen tutkimus [Whta are pre-school curricula made of? A discourse analysis of Core curricula for pre-school education in Finland 1996 an 2000]. Acta Universitatis Lapponiensis 135. 2008.

17. Heikkilä Anitta: Vaate lapsen elämässä. Koululaisen pukeutuminen pohjoissuomalaisessa maalaiskylässä vuosina 1909-1939 [Clothes in the life a child. Clothing of a schoolchild in a countryside village in Northern Finland during the years 1909-1939]. Acta Universitatis Lapponiensis 132. 2008.

2007

16. Syrjäkari Maire: Opettaja ohjaajana verkossa. Tuutoreiden kokemuksia ”Akateemiset opiskelutaidot”-kurssilla [The teacher as online guide. Tutors´ experiences of guidance in the online course ”Academic Learning Skills”]. Acta Universitatis Lapponiensis 125. 2007.

15. Peltokorpi Eeva-Liisa: Yhtä kaikki yksinäisen. Tutkimus alkuopetuksen oppilaiden emotionaalisesta hallinnasta [No child is an island. A study of emotional coping among primary pupils]. Acta Universitatis Lapponiensis 124. 2007.

14. Käyhkö Riitta: ”Positiivinen suhtautuminen edesauttaa kehittymistä” Ammattikorkeakoulu asiantuntijuuden kehittäjänä opiskelijoiden käsitysten mukaan [”Positive attitude furthers development” The University of applied sciences as a developer of expertise according to the students´views]. Acta Universitatis Lapponiensis 122. 2007

13. Kyrö-Ämmälä Outi: Opettaja tiedonkäsittelytaitojen kuntouttajana alkuopetuksessa. Mixed methos-tutkimus oppimista tukevista harjoitteista ja opetusjärjestelyistä [The role of the teacher in improving cognitive skills at primary level]. Acta Universitatis Lapponiensis 113. 2007.

12. Kyrönlampi-Kylmänen Taina: Arki lapsen kokemana. Eksistentiaalis-fenomenologinen haastattelututkimus [Everyday life from the point of view of the child: insights from existential phenomenological interviews]. Acta Universitatis Lapponiensis 111. 2007.

2006

11. Uusitalo Tuula: Miten päästä yli mahdottoman? Narratiivinen tutkimus itsemurhamenetyksistä [How to get over the impossible? A narrative study of suicide loss]. Acta Universitatis Lapponiensis 105. 2006.

10. Pukkala Tuula: Millaiset avioliitot kestävät [What kind of marriages last?]? Acta Universitatis Lapponiensis 106. 2006.

9. Sahi Salme: NLP Neuro Linguistic Program oppimisen ja opettamisen menetelmänä [Neuro Linguistic Programming. A methode for the teacher and the educator]. Acta Universitatis Lapponiensis 99. 2006.

8. Oikarinen Kerttu: Terveysmuotokuvamittari kouluterveydenhoitajan työhön – Mittarin kehittäminen ja arviointi [Health portrait indicator for school nurses. Development and assessment of the indicator]. Acta Universitatis Lapponiensis 97. 2006.

7. Kiiveri Kaisa: Matkalla lukutaitoon. Kaksi kuvausta lukutaidon oppimisesta koulussa [Towards literacy. Two descriptions of reaching literacy in school]. Acta Universitatis Lapponiensis 95. 2006.

6. Happo Iiris: Varhaiskasvattajan asiantuntijuus. Asiantuntijaksi kehittyminen Lapin läänissä [Expertise of Early Childhood Educators. Growth of expertise in early childhood educators in the province of Lapland]. Acta Universitatis Lapponiensis 45. 2006.

2005

5. Kupiainen Reijo: Mediakasvatuksen eetos. Fenomenologinen tutkimus mediakasvatuksen etiikasta [Ethos of Media Education. Phenomenological Research on Ethics of Media Education]. Acta Universitatis Lapponiensis 98. 2005.

4. Rantala Taina: Oppimisen iloa etsimässä – kokemuksen etnografiaa alkuopetuksessa [Seeking the Joy of Learning – the Ethnography of Experience in Elementary Instruction]. Acta Universitatis Lapponiensis 88. 2005.

3. Huhtinen Aila: Epävalmiin ajassa ja hetkessä valmiina. Tutkimus kuolevien kohtaamiseen kasvamisesta [Being prepared in the time and the moment of unpreparedness. The study of growth to encounter a dying patient]. Acta Universitatis Lapponiensis 82. 2005.

2004

2. Jakonen Tanja: Hieronta psykiatrisen potilaan auttamismenetelmänä [Massage – a treatment for mental patients]. Acta Universitatis Lapponiensis 65. 2004.

2002

1. Paldanius Anneli: Lähimmäisenrakkaus hoitotyön koulutuksessa [How nursing students describe loving caring in the course of nursing education and with increasing working experince]. Acta Universitatis Lapponiensis 45. 2002.DOCTORAL DISSERTATION PRE-EXAMINED OR OPPONATED

19 times, since 2002
 
 
 
PUBLICATIONS


Articles Published in Peer-reviewed Publications (Julkaisufoorumi TSV classification within brackets,):

Journal articles, refereed, orginal research (A1) and Reviewed articles, Literature Reviews, Systematic Reviews (A2)


2015

191. Ansala, L., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2015). Student unions as the way of learning democracy skills - Successful Finnish university student activists'  perceptions. International Journal of Arts & Sciences, 8(6), 31–44

190. Veijola, T., Määttä, K., Uusiautti, S., & Äärelä, T. (2015). Aids for dyslexia are important supporters of life and learning - experiences of Finnish people with dyslexia. Journal of Studies in Education, 5 (4), 278-294.

189. Hyvärinen, S., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2015). "I do not let setbacks discourage me much" The composition of a Finnish Female Leader. Journal of Educational and Developmental Psychology, 5 (2).

188. Määttä, K., & Uusiautti, S. (2015). Two perscpectives on caring research: research on well-being and researcher well-being. Problems of Education in the 21st Century, in press.

187. Äärelä, T., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2015). "When you feel that your teacher cares, you cuss less at her". Young prisoners thinking back at their teachers. Education Science and Psychology, 3 (35) 77-89.

186. Hyvärinen, S., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2015). Finnish female leaders´ eventful career developments. Journal of Studies in Education, 5 (1), 1-26.

185. Salmela, M., Uusiautti, S. & Määttä, K. (2015). Finnish high-achieving students´ perceptions of the best practices in teaching. International Journal of Education, 7 (2), 126-145.

184. Määttä, K. , A good supervisor - ten facts of caring supervision. International Education Studies, in press.

183. Määttä, K., & Uusiautti, S. (2015) The Basics of Arctic Pedagogy. Global Journal of Human Social Sciences, 15 (4), 28-34.

182. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2015). Engagement and hope as factors behind success at work. Journal of Studies in Education, 5 (2), 106-118.

181. Ansala, L., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2015). What are Finnish university students´ motives for participateing in student activism? International Journald of Adolescence and Youth, ifirst, doi: 10.1080/02673843.2015.1044015.

180. Hyvärinen, S., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2015). From a nove to an expert. Finnish female leaders´ eventful career developments. Journal of Studies in Education, 5 (1), 1-26.

179. Salmela, M., & Määttä, K. (2015). Even the best have difficulties - A study of Finnish straight - a graduates´ resource-oriented solutions. Gifted Child Quarterly, ifirst, doi: 10.1177/0016986214568720.


2014

178. Määttä, K., Uusiautti, S., & Määttä, M. (2014). Doctoral dissertation as action at one´s limits - what are the individual and context-bound strengths of top performances. International Journal of Arts and Sciences, 7 (6), 587-605.

177. Uusiautti, S. & Määttä, K. (2015) Roadmaps or merely compasses? Perceived meaningfulness as the core of caring leadeship. International Journal of Arts and Sciences, 7 (5), 735-748.

176. Määttä, K., Koski-Heikkinen, A., & Uusiautti, S. (2014). Ideal teacherhood in vocational education. British Journal of Education, Society and Behavioral Science, 5 (3), 276-288.

175. Äärelä, T., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). Young prisoners´ experiences of the positive factors of small group teaching during their basic educatyion - toward the pedagogy of preventing social exclusion. Journal of Studies in Education, 4 (4), 45-67.

174. Nikupeteri, T., Uusiautti, S., & Määttä K. (2014). Young athletes´ perceptions of the psychological preparation intervention. International Journal of Human Sciences, 11 (2), 609-624.

173. Koski-Heikkinen, A., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014). The birth and development of vocational education teachers´ (VET) professional identity. International Journal of Research Studies in Education, 3 (5), 446-463.

172. Koski-Heikkinen, A., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014). "Professional, approachable, and fair" - Students´ perceptions of the vocational education teacher´s authority. International Journal of Human Sciences, 11 (2).

171. Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014). Love-based leadership at school as a way to well-being in pupils - theoretical adn practical considerations. International Journal of Education, 6 (3), 1-12.

170. Tuominen M.L., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). Author Annikki Kariniemi´s relationship with nature in the light of Palmer´s model. Education Science and Psychology, 3 (39), 3-13.

169. Äärelä, T., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). "The teacher should not just boss around all the time." Good teacherhood in the light of young prisoners´ experiences. Problems of Education in the 21st Century, 60 (60), 10-22.

168. Määttä, K., Anglé, J. & Uusiautti, S. (2014). How to have a long-lasting theory of multicultural marriage? Introducing the accumulation theory of multicultural romantic relationships. Journal of Social Sciences, 3 (3), 381-398.

167. Anglé J., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). "It is so gold and impossible to make friends". Challenges of multicultural relationships in Finland. International Journal of Human Sciences, 11 (1), 1198-1211.

166. Lääkkölä, R., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014). Teachers´ perceptions of immigrant students´ preparatory teaching and expereinces of cooperation in basic education in Finland. Advances in Psychology Study, 2 (1), 4-11.

165. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). I am no longer alone - How do university students perceive their possibilities of social media. International Journal of Adolescence and Youth. ifirst

164. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). If it is ok that your mom can see it, you can publish it - on the suitable behavior in the social media according to Finnish univeristy students´ opinions. British Journal of Education, Society & Behavioral Science, in press.

163. Sarivaara, E., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014). Audiovisual frame story as a method of critical conscientiousness sharing in Indigenous Research. International Journal of R esearch Studies in Psychology, 3(3), 113-123.

162. Rantala, T., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). "Good loves a joyful teacher" - and so do pupils. International Journal of Academic Research in Education and Review, 2 (3), 49-55.

161. Syväjärvi, A., Uusiautti, S., Perttula J., Stenvall, J., & Määttä, K. (2014). The reification of caring leadership in knowledge organization. Research Journal of Organizational Psychology and Education Studies, 3(2), 83-105.

160. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). How can teachers as Love-based Leaders enhance learning? The International Journal of Educational Organization and Leadership, 20 (4), 1-9.

159. Hietanen, L.. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). Enhancing entrepreneurship in pupils - the case music education. Problems of Education in the 21st Century, 59, 34-48.

158. Hyvärinen, S., Uusiautti, S., Määttä, K. (2014). Having many irons in the fire - Finnish female leaders´ school memories. Journal of Education and Learning, 3 (2), 1-13.

157. Uusiautti, S., Harjula, S., Pennanen, T., & Määttä, K. (2014). Novice taechers´ well-being at work. Journal of Educational and Social Research, 4 (3), 177-186.

156. Kyrönlampi, T., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). What is after-school childhood like? Children´s descriptions of their daily rhytms. International Journal of Research in Studies in Education, 3 (3), 49-66.

155. Laukkanen, E., Karppinen, S., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014). Emphasis of parenting in the light of three comparison groups. International Education Studies, 7 (3), 67-77.

154. Määttä, K., Uusiautti, S., Määttä, M. (2014). A story of an ideal study process at the University of Lapland, Finland. Global Journal of Human Social Sciences, 14 (1), 83-89.

153. Paksuniemi, M., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). Teacher education in Finland during the war years 1939-1945. War and Society, 33 (1), 12-25.

152. Uusiautti S., Pietilä, J., & Määttä, K. (2014) Substitute teachers´ narratives of professional development. International Journal of Human Resource Development and Management, 14 (4), 254-263.

151. Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014) Language Immersion Tepee ”As a facilitator of the Sámi Language Learning. Journal of Language, Identitity and Education, 13 (1), 70-79.

150. Uusiautti, S., Määttä, K., & Määttä, M. (2013). Love-based practice in education. International Journal about Parents in Education, 7 (2), 134-144.

149. Sarivaara, E., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014). Who is indigenous? Definitions of Indigeneity. European Scientific Journal, December, 369-378.

148. Uusiautti, S., Happo, I., & Määttä, K. (2014). Challenges and strengths of early childhood education in sparsely populated small provinces. The case of Lapland, Finland. British Journal of Education, Society and Behavioral Science, 4 (5), 562-572.

147. Lakkala, S., Uusiautti, S. & Määttä, K. (2014). How to make the neigbourhood school a school for all? Finnish teachers´ perceptions of educational reform aiming toward inclusion. Journal of research in Special Educational Needs, online, doi: 10.1111/1471-3802.12055.


2013

146. Rask, M., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). The fourth level of health literacy. International Quarterly of Community Health Education, 34 (1), 51-71.

145. Vanninen, P. & Määttä, K. (2013). Secondary education students with reading disability – findings from two remedial training experiments. Studies for the Learning Society, 3 (1-2). Doi: 10-2478/sls-2013-0003.

144. Uusiautti, S., Määttä, K., & Määttä, M. (2013). Love-based practice in education. International Journal about Parents in Education, 7(2), 134-144.

143. Määttä, K. & Uusiautti, S. (2013). The value and implementation of health education in Finland. International Journal of Sciences, 2 (4), 46-51.

142. Määttä, K. (2013). From an artist into an art researcher. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development 4 (2), 224-235

141. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). Does success at work produce well-being and happiness or vice versa? The International Journal of Interdisciplinary Organizational Studies, 7 (3), 11-25.

140. Vaarala M., Määttä, K. & Uusiautti, S. (2013). College students´ experiences and coping with loneliness – possibilities of peer support. Journal of Research Studies in Education, 2 (4), 13-28

139. Paksuniemi, M., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Discipline, decency, and teetotalism at early-1900´s teacher training colleges in northern Finland. Case Studies Journal, 2(1), 1-14.

138. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013) How to promote the healthy development of human resources in children and youngsters. European Journal of Acedemic Research, 1 (5), 212-221.

137. Sahi, S., & Määttä, K. (2013). How did an Antismoking Campaign with Neuro Linguistic Program Work Out – A Case Study of the Secondary School-Students´ Experiences in one Finnish School. The Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 22 (3), 214-234.

136. Sarivaara, E., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). Critical Sámi research as the means of finding way of seeing. International Journal of Social Science Research, 2(1), 1-18.

135. Mikkola, M., Salonen, R., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Workplace romances on the example partner selection among teacher-couples – student teachers´perceptions. Journal of Social Science Studies, 1 (1), 1-16.

134. Uusiautti, S. & Määttä, K. (2013) Brisk attitude and optimism – Top workers´childhood experiences forming the basis of success at work. European Journal of Educational Research, 2 (2), 69-82.

133. Uusiautti, S. & Määttä, K. (2013). Enhancing students´ study success through caring leadership. European Scientific Journal, 2, 398-407.

132. Kiiski, J., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). ”For better and for worse, or until...” On divorce and guilt. Journal of Divorce and Remarriage, 54 (7), 519-536.

131. Uusiautti, S. & Määttä, K. (2013). Love-based leadership in early childhood education. Journal of Education, Culture and Society, 1, 109-120.

130. Karjalainen, S., Nyrhilä, A.-M., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Going to school with narcolepsy – Perceptions of families and teachers of children with narcolepsy. Early Child Development and Care, iFirst 14.8.2013, doi: 10.1080/03004430.2013.821984.

129. Saurén, K.-M. & Määttä, K. (2013). The Ritualization of Progress – the Schooled Imagination. Journal for Critical Education Policy Studies, 11 (3), 326-337.

128. Rask, M., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). Health – The first prerequisite of the joy of life. The history of the subject of health education in Finland. History of Education & Children´s Literature, 8 (2), 415-431.

127. Junttila, M, Lassila, L., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Narratives about immigrant children learning to read in the Finnish language. Journal of Research in Social Sciences, 1 (2), 12-32.

126 Määttä, K., Keskitalo, P., & Uusiautti, S. (2013). Saamelaiskoulun asiantuntijoiden käsityksiä opetuksen kehittämisestä. Kasvatus , 44 (3), 286-298.

125. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). Enhancing university students´ study success through caring leadership. European Scientific Journal, 2, 398-407.

124. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). Dimensions of Child Research – A review. International Journal of Research in Socal Sciences, 1 (2), 91-112.

123. Tervonen, K., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). Transitions in School Life - Teachers´ Experiences of Pupil´s Middle-of-the-school-year Transitions. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3 (5), 570-582.

122. Harvey, T., Tihinen, T., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Content and Language integrated learning in practice: Comparison of three cases. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 2 (2), 86-98.

121. Määttä, K. & Uusiautti, S. K. (2013) The framework of teacherhood in art education. World Journal of Education, 3 (2), 38-49.

120. Uusiautti, S., Määttä, K. (2013). Who is a suitable teacher? The over-100-year long history of student selection for teacher training in Finland. International Journal of Sciences, 2, 108-118.

119. Sipilä, A.-K., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). The significance of physical aid in facilitated communication according to the facilitators´ opinions. International Journal of Science Commerce and Humanities, 1 (2), 116-129.

118. Sarivaara, E., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Sensitivity in indigenous identity research. European Social Sciences Research Journal, 1 (2), 145-147.

117. Uusiautti, S., Paksuniemi, M., & Määttä, K. (2013). At the roots of Finnish elementary education – how were children raised in the first Finnish elementary schools? International Electronic Journal of Elementary Education, 5 (2), 171-184.

116. Kunnari, A., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Introducing the concept of the experience-based capital of physical exercise (ECPE). Global Journal of Human Science, 13 (2), 15-23.

115. Uusiautti, S., Määttä, K. (2013). Good teachers and good teacher educators: A glance at the current teacher education in Finland. Asian Journal of Education and e-Learning, 1 (1). 1-6.

114. Turunen, T., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). Changing voices in early years curricula. An example from Finnish pre-school education. Early Child Development and Care, ifirst 30.4.2013. doi: 10.1080/03004430.2013.785540.

113. Kyllönen, A., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Power and teacherhood: Student teachers´ perceptions of teachers´ power and authority. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2 (3), 37-43.

112. Uusiautti, S., Paksuniemi, M., & Määttä, K. (2013). Changes in teacher profession in Finland during war years 1939-1945. Review of European Studies, 5 (1), 88-98.

111. Rask, M., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). The challenges of health education: how to cherish health according to Finnish students´ perceptions? Problems of Education in the 21st Century, 51 (51), 91-103.

110. Sarivaara, E., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). How to revitalize an indigenous language? Adults´experineces of the revitalization of the Sámi language. Cross-Cultural Communication, 9 (1), 13-21.

109. Paksuniemi, M., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Discipline, decency, and teetotalism at early – 1900´s teacher training in Northern Finland. Case Studies Journal, 2 (1), 1-14.

108. Sarivaara, E., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). The position and identification of the non-status Sámi in the marginal of indigeneity. Global Journal of Human Social Science, 13 (1), 23-33.

107. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). Significant trends in the development of Finnish teacher training from the 1860s to 2010. Education Policy Analysis Archives, 21 (59), 1-19.

106. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). How to train good teachers in Finnish universities? Student teachers´study process and teacher educators´ role in it. European Journal of Educational Research, 1 (4), 339-352.

105. Keskitalo, P., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). How to make the small indigenous cultures bloom? Special traits of Sámi education in Finland. Current Issues in Comparative Education, 15 (1), 52-62.

104. Paksuniemi, M., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013), Childhood in the shawod of war: filled with work and play. Children´s Geographies, Online first 2.9.2013. doi: 10.1080/14733285.2013.828452.

103. Määttä, K., Keskitalo, P., & Uusiautti S. (2013). Making the dream of Sámi school come true: voices from the field. Journal of Language Teaching and Research, 4 (3), 443-453.

102. Heikkala, M., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). ”The dearest but the most inforiating”. How to raise a child with challenging temperament? Educational Research eJournal, 2 (1), 14-26.

101. Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013. Silence is no golden – Review of studies of couple interaction. Communication Studies, 64 (1), 33-48.

100. Koskela, T., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Pupil welfare in Finnish schools – communal or falling apart. Early Child Development and Care. 183 (3), 1311-1323.

99. Hietanen, R., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Virtuoso ideal daddy” – Finnish children´s perceptions of good fatherhood. Early Child Development and Care, 183 (12), 1827-1840.

98. Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Saamelaispedagogiikan aika. Yhteiskuntapolitiikka 78 (1), 99-104.

97. Keskitalo, P., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). In the name of cultural sensitivity: A view on Sámi language teaching. Academic Journal of Social Sciences, 1 (1), 1-9.

96. Lakkala, I.-K., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013) Boading schools as means to educate children from remote districts in Finland. History of Education & Children´s Literature, 8 (1), 597-618.

95. Paaso, E., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). ”Peace to Learn” –A Discource Analysis of Pupils´ Perceptions. Journal of Classroom Interaction, 48, 16-27.


2012

94. Määttä. K. & Uusiautti, S. (2012). When love drives you off the trails: narratives of morbid love. International Journal of Current Research, 4 (11), 324-331.

93. Uusiautti, S., Paksuniemi, M., & Määttä, K. (2012). Elementary education and children´s lives during the Second World War in Finland. Journal of Studies in Education, 3 (1), 84-102.

92. Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). Ethical Perspectives on Sámi School Research. International Journal of Education, 4 (4), 267-283.

91. Piippo-Näätänen, K., Uusiautti,S., & Määttä, K. (2012). Parents´ perceptions of multiprofessional collaboration during their children´s with special needs transition to school in Finland. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 1 (4), 295-308.

90. Uusiautti, S., Syväjärvi, A., Stenvall, J., Perttula, J., & Määttä, K. (2012) ”It´s more like a growth process than a bunch of answers”. University leaders describe themselves as leaders. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 69, 828-837.

89. Hoisko, S., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2012). How to overcome bullying at school? – The adult survivors perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2 (10), 58-72.

88. Kiiveri, K., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). Litteracy matters – The 21st century children´s opinions on the significance of literacy. Problems of Education in the 21st Century, 49 (49), 27-39.

87. Aijasaho, V., Vaismaa, K., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2012). Classroom teachers´ perceptions of ethical educational work. Journal of Studies in Education, 2 (4), 1-14.

86. Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). Saamelaisopetuksen tutkimus etnografian näkökulmasta. In V.-P. Lehtola, U. Piela, & H. Snellman (toim.) Saamenmaa. Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Kalevalaseuran vuosikirja 91. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki. 202-215.

85. Happo, I., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). How do early childhood educationteachers perceive their expertise? A qualitative interview study of child care providers in Lapland, Finland. Early Childhood Education Journal. 41 (4), 273-281.

84. Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012) How to raise children to be good people? Analytic Teaching and Philosophical Praxis, 33 (1), 83-91.

83. Paksuniemi, M., Uusiautti, S., Määttä, K. (2012). From teachers into multiply skilled persons – How was art education implemented in a Finnish teacher training college in 1921-1970. International Journal of Research Studies in Education, 2 (2), 71-82.

82. Savukoski, M., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2012). From fear of eating to appetite for life: Food and eating in an anorectic mind. International Journal of Adolescence and Youth, iFirst. Doi: 10.1080/02673843.2012.709175.

80. Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). Who is the one? The difficulty in selecting the partner. International Review of Business and Social Sciences, 1(6), 67-88.

79. Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti S. (2012). Re-thinking Sámi Education. Linguistic, Culture & Education, 1 (1), 12-41.

78. Määttä, K., & Uusiautti S. (2012). Parental Love – Irreplaceable for Children´s Well-being. Global Journal of Human Social Science, 12 (10), 1-8.

77. Määttä, K., & Uusiautti S. (2012). Changing Identities – Finnish Divorcees´ Perceptions on A New Marriage. Journal of Divorce and Remarriage, 53 (7), 515-532.

76. Peltokorpi, E.-L., Määttä,K., & Uusiautti S. (2012). How to ensure Ethicality of Action Research in the Classroom. World Journal of Education, 2 (3), 32-42.

75. Turunen, T., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). Forty Years of Finnish Pre-school Education: The Development of Practices and Curricula between 1996 and 2001. Curriculum Journal, 23 (4), 585-599.

74. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2012). Can Teachers Teach Children How To Be Moral. British Journal of Education, Society & Behavioral Science, 2 (3), 260-270.

73. Heikkilä, V., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2012). Teacher Students´ School Memories as a Part of the Development of Their Professional Identity. Journal of Studies in Education, 2 (2), 215-229.

71. Kangas, S., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). Alone and in a Group – An Ethnographic Research on Autistic Children´s Play. International Journal of Play. 1 (1), 37-50.

70. Hyry-Honka, O., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). The role of health capital in health promotion. The International Journal of Health Promotion and Education, 50 (3), 125-134.

69. Savukoski, M., Uusiautti, S., Määttä, K. (2012). Ex-anoretics´ Perceptions on Treatments: Less Weighing, More Talking. Addictive Disorders and Their Treatment, ifirst doi: 10.1097/ADT.Ob013e31825ai9ef3.

68. Maijala, E., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). Grandparental love: A Challenge or Richness. Early Child Development and Care, efirst 25.5.2012. doi: 10.1080/03004430.2012.678491.

67. Mäensivu, K-T, Uusiautti, S., & Määttä, K. (2012). Special Need Assistants – The Special Characteristic and strength of the school system of Finland. European Journal of Educational Research, 1 (1), 23-36.

66. Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). How do the Finnish Family Policy and early education system support the well-being, happiness, and success of families and children. Early Child Development and Care, 182 (3-4), 291-298.

65. Happo, I., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). Experts or Good Educators – or Both? The Development of Early Childhood Expertise in Finland. Early Childhood Development and Care, 182 (3-4), 487-504.

64. Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). Sámi Education in Finland.
Early Childhood Development and Care, 182 (3-4), 329-343.

63. Heikkilä, A., & Määttä, K. (2012). How Were the Pupils Dressed in a Countryside in North-Finland in 1909-1939. Early Childhood Development and Care, Early Childhood Development and Care, 182 (3-4), 453-467.

62. Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). Pedagogical authority and pedagogical love – connected or incompatible? International Journal of Whole Schooling, 8(1), 21-39.

61. Määttä, K. & Uusiautti, S. (2012). Pedagoginen auktoriteetti ja pedagoginen rakkaus – Yhdessä vai vastakkain? International Journal of Whole Schooling, 8(1), 21-39.

60. Keskitalo, P. & Määttä, K. (2012). The Linguistic Special Features of the Sámi Education. Indian Journal of Applied Linguistics, 37 (2), 5-26.

59. Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). Mission impossible? A Scientific Comparison between the Overlapping and Deverging Phenomena of Friendship and Love. International Journal of Asian Social Science, 2 (4), 530-543.

58. Ylitapio-Mäntylä, O., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2012). Critical Viewpoint to Early Childhood Education Teachers´ Well-being at Work. International Journal of Human Science, 9 (1), 458-483.

57. Kilpimaa, M., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). What is The Future of Village Schools? A Case Study on the Life Cycle of a School in Northern Finland. Review of European Studies, 4 (1), 125-137.

56. Kyrönlampi-Kylmänen, T. & Määttä, K. (2012). What Is It Like to Be at Home - The Experiences of 5 to 7-year-old Finnish Children. Early Child Development and Care. 182(01), 71-86.

55. Määttä, K. & Uusiautti S. (2012). Seven Rules on Having Happy Marriages along with Work. Family Journal, 20 (3), 267-273.

54.. Määttä, K., & Uusiautti,S. (2012). How to Enjoy Sexuality – the Resources of Human Sexuality. Advenced in Psychology Study, 1 (1), 8-13.

53. Huhtala, E., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2012). See-sawing between work and home: Shift-working mothers´ perceptions on work/family balance. International Journal of Research Studies in Education, 1(2), 31-42.

52. Paksuniemi, M., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). Teetotalism as the core of education at the teacher training college of Tornio. History of Education and Children´s Literature (HECL), 7 (1), 389-411.

51. Savukoski, M., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). Back to Life: How to Use Positive Psychology to Beat Anorexia. International Journal of Research Studies in Psychology, 1(2), 39-51.

50. Kangas, S., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2012). Social Interaction among Children with ASD. International Journal of Early Childhood Special Education, 3(2), 160-174.

49. Määttä, K. & Uusiautti, S. (2012). Love does not retire – not even after a half century of marriage. Journal of Educational and Social Research, 2(1), 23-39.

48. Määttä, K. & Uusiautti, S. (2012). The Four-leaf Clover of Human Resources. Journal in Organizational Psychology & Educational Studies, 1(1), 37-42.

47. Keskitalo, P., & Määttä, K. (2012). How do the Sámiculture and Schoolculture converge – or do they? The Australian Journal of Indigenous Education, 40, 112-119.

46. Kyrönlampi-Kylmänen, T., & Määttä, K. (2012). Children´s and Parents´Experiences on Everyday Life and Home/Work Balance in Finland. International Journal of Child, Youth and Family Studies. 3 (19), 46-64.

45. Kiiveri, K., & Määttä, K. (2012). Children´s Opinions about Learning to Read. Early Child Development and Care, 182 (6), 755-769.

44. Turunen, T. & Määttä, K. (2012). ”What constitutes the pre-school curricula”? Discourses of Core curricula for pre-school education in Finland in 1972-2000. European Early Childhood Education Research Journal, 20 (2), 205-215

43. Uusiautti, S. & Määttä, K. (2012). The Successful Combination Of Work And Family In Finland: The Ability To Compromise As A Key Factor. Journal of Comparative Family Studies, 33 (2), 151-163.

42. Kyrönlampi-Kylmänen, T. & Määttä, K. (2012). What Do the Children Really Think about a Day-care Centre – The 5 to 7-year-old Finnish Children Speak Out. Early Child Development and Care, 182 (5), 505-520.


2011

41. Uusiautti, S. & Määttä, K. (2011). Love for Work as the Way toward Wellbeing. Global Journal of Human Social Science, 11 (9), 63-68.

40. Uusiautti, S. & Määttä K. (2011). Top Workers´ Virtues and Strengths. Educational Sciences and Psychology, 2 (19), 46-56.

39. Lakkala, S., & Määttä, K. (2011). Toward a Theoretical Model of Inclusive Teaching Strategies – An Action Research in an Inclusive Elementary Class. Global Journal of Human Social Science, 11 (8), 31-40.

38. Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2011). How to Develop Indigenous People´s Education. Issues and Solutions of Sámi Education. Problems of Education in the 21st Century, 34 (34), 34-49.

37. Hyry-Honka, O., & Määttä, K. (2011). Health Capital in the Opinions of the Young in a School Community in Finland. International Review of Social Sciences and Humanities, 2 (1), 134-151.

36. Paksuniemi, M. & Määttä, K. (2011). How were the students turned into decent teachers by the free-time activities at the teacher college of Tornio in 1921-1945. Elixir Psychology, 39, 4782-4786.

35. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2011). The Ability to Love – A Virtue-based Approach. British Journald of Educational Research, 2 (1), 1-19.

34. Määttä, K., & Uusiautti, S. (2011). Love and Play: Are They the Same? Current Research Journal of Social Sciences. 3 (6), 471-476.

33. Peltokorpi, E.-L., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2011). When a Child´s emotional coping fails. Problems of Education in the 21 st Centure, 36, 37-50.

32. Määttä, M., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2011). An intimate relationship in the shadow of narcissism: What is it like to live with a narcissistic spouse? International Journal of Research Studies in Psychology, 1(1), 37-50.

31. Keskitalo, P., Määttä, K. & Uusiautti, S. (2011). The prospects of ethnography at the Sámi school. Journal of Studies in Education, 1 (1), 1-30

30. Määttä, K., & Uusiautti, S. (2011). Love and Creativity: Paradoxical but Important Human Virtues. International Journal of Psychological Studies, 3 (2), 266-275.

29. Määttä, K. & Uusiautti, S. (2011). How to enhance the smoothness of university students’ study paths? International Journal of Research Studies in Education, 1(1), 47-60.

28. Alajoutsijärvi, S., & Määttä, K. (2011) What was said? A Discourse Analysis of a Famous Finnish Radio Journalist´s Virtuous Monologues. Review of European Studies, 3 (2), 22-32.

27. Keskitalo, P., Määttä, K., Uusiautti, S. (2011). Toward the Practical Framework of Sámi Education. British Journal of Educational Research, 1 (2), 84-106.

26. Paloste, A., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2011). Through Education and Work Experience toward Professional Competence – A Phenomenographic Study on Some Finnish Nurses´ and Midwives´ Perceptions. Journal of Studies in Education, 1 (1), 1-21.

25. Määttä, K. (2011). The Sweet Poison of Love in Adolescence and Early Adulthood. Elixir Pscyhology 37, 3836-3843.

24. Peltokorpi, E.-L., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2011) Children as Teacher-Researcher´s Research Partners – Action Research in the Classroom. British Journal of Educational Research, 1 (1), 18-35.

23. Määttä, K. (2011). The Fascination of Love Never Fades – How Do the Elderly Describe Their Experiences of Falling in Love. International Review of Social Sciences and Humanities, 2 (1), 14-25.

22. Saurén, K.-M., & Määttä, K. (2011). Learning Web-tool to Convivial Society. Journal ETHOS: Dialogues in Philosophy and Social Sciences, 4 (2), 1-13.

21. Savukoski, M., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2011). The Other Side of Wellbeing – What Makes a Young Woman Become an Anorectic. International Journal of Psychological Studies, 3 (2), 76-86.

20. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2011). The Process of Becoming a Top Worker. International Education Studies, 4 (4), 69-79.

19. Määttä, K. (2011). The Throes and Relief of Divorce. Journal of Divorce and Remarriage, 52 (6), 415-434.

18. Sipilä, A.-K., & Määttä, K. (2011). Can Facilitated Communication Method Suppport Autistic People according to the Facilitators´ Opinions? Psychology of Language and Communication, 15 (1), 2011, 1-26.

17. Paksuniemi, M., & Määttä, K. (2011). At the Roots of the Pedagogy of Finnish Teacher Training – Practicum as a Core of Teacher Training in Teacher College in Tornio in the 1920s. International Journal of Educational Administration and Policy Studies, 3(8), 121-128.

16. Määttä, K., & Uusiautti, S. (2011). Pedagogical Love and Good Teacherhood. In Education, 17 2).

15. Oinas, O. & Määttä, K. (2011). Emerging Adulthood in the Historical Life-story Study of Finnish Writer Arvi Järventaus in Lapland. Review of European Studies, 3(1), 35-42.

14. Uusiautti, S. & Määttä, K. (2011). What kind of Employees become awarded of the Year in Finland? Enterprise and Work Innovation Studies, 6, 53-73.

13. Paldanius, A. & Määttä, K. (2011). What are Students´ Views of (Loving) Caring in Nursing Education in Finland? International Journal of Caring Sciences, 4(2), 81-89.2. Happo, I. & Määttä, K. (2011). Expertise of Early Childhood Educatiors. International Education Studies, 4 (3), 91-99.

11. Peltokorpi, E.-L. & Määttä, K. (2011). How Does the Pupils´ Emotional Coping Develop Within Learning Situations during Primary School Years? Europe´s Journal of Psychology, 7 (2), 295-322.

10. Saurén, K.-M. & Määttä, K. (2011). New Educational Society – The Illich´s Utophy. Revista Pulso, 34, 11-42.

9. Kyrönlampi-Kylmänen, T. & Määttä, K. (2011). Using Children as Research Subjects: How to Interview a Child ages 5 to 7. Educational Research and Reviews, 6 (1),87-93.

8. Rantala, T. & Määttä, K. (2011). Ten Thesis of the Joy of Learning at Primary Schools. Early Child Development and Care, 182 (01), 87-105.

7. Keskitalo, P. & Määttä, K. (2011). Sámegielat álgooahpahusa gielalaš iešvuođat [Linguistic features in Sámi Instruction at First Grades]. Sámi dieDalaS áigeCála, 1, 67-95.

6. Paksuniemi, M. & Määttä, K. (2011). The most Decent Girls Make the Best Responsible Teacher - Teacher selection for Teacher Education in Northern Finland in 1921-1945. Prime Research on Education, 1 (1), 10-17.

5. Purtilo-Nieminen, S. & Määttä, K. (2011). Admission to University – Narratives of Finnish Open University Students. International Journal of Continuing Education and Lifelong Learning, 3 (2), 43-55.

4. Kyrö-Ämmälä, O. & Määttä, K. (2011). Towards Practical Framework of Remediation of Cognitive Skills at Primary Level. World Journal of Education, 1 (1), 28-39. doi: 10.5430/wje.v1n1p28.

3. Määttä, K. (2011). The Dissertation Process Described by Doctoral Students in Finland. E-International Journal of Educational Research, 2 (1), 66-80.

2010

2. Peltokorpi, E.-L. & Määttä, K. (2010).The Pupils´Emotional Coping in the Mathematics Lessions in the Primary School. Cypriot Journal of Educational Sciences, 5 (4), 282-295.

1. Määttä, K. (2010). How to Learn to Guide the Young to Love. Educational Sciences and Psychology, 2 (17), 47-53.


Articles in Peer-reviewed Scientific Books, Chapters in research books (A4)

32. Uusiautti, S. & Määttä, K. (2015). Positive psychological viewpoints to successful leadership. In A.M. Columbus (Ed.), Advances in psychology research, vol. 101 (pp 93-104). New York, NY: Nova Science Publishers.

31. Uusiautti S., & Määttä, K. (2014) Alkuperäiskansan vahvuuksista menestymiseen -positiivisen psykologian näkökulmia saamelaisopetukseen. Teoksessa Keskitalo, P., Uusiautti, S., Sarivaara, E., & Määttä, K. (2014) (toim.) Saamelaispedagogiikan ydinkysymysten äärellä (s. 137-156). Rovaniemi: Lapland University Press.

30. Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti S. (2014) Saamen kielen opetuksen ja oppimisen haasteita ja ratkaisumalleja. Teoksessa Keskitalo, P., Uusiautti, S., Sarivaara, E., & Määttä, K. (2014) (toim.) Saamelaispedagogiikan ydinkysymysten äärellä (s. 157-172). Rovaniemi: Lapland University Press.

29. Määttä, K., Keskitalo, P., & Uusiautti S. (2014) Saamelaiskoulu uusien haasteiden edessä. Teoksessa Keskitalo, P., Uusiautti, S., Sarivaara, E., & Määttä, K. (2014) (toim.) Saamelaispedagogiikan ydinkysymysten äärellä (s. 249-270). Rovaniemi: Lapland University Press.

28. Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti S. (2014) Saamelaispedagogiikan peruspiirteet. Teoksessa Keskitalo, P., Uusiautti, S., Sarivaara, E., & Määttä, K. (2014) (toim.) Saamelaispedagogiikan ydinkysymysten äärellä (s. 89-110). Rovaniemi: Lapland University Press.

27. Määttä, K. (2014) Välittävä ohjaus väitöskirjatyössä. Teoksessa K.Määttä & S. Uusiautti (toim.) Voimaa välittävästä tutkimuksesta (s. 9-20). Rovaniemi: Lapin yliopisto

26. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014) Välittävän tutkimuksen aika. Teoksessa K.Määttä & S. Uusiautti (toim.) Voimaa välittävästä tutkimuksesta (s. 5-7). Rovaniemi: Lapin yliopisto.

25. Keskitalo, p., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). Multi-dimensional Sámi education: Towards culture-sensitive policies. In R. Griffin (ed.) Education in Indegenous, Nomadic and Travelling Communitis (pp. 93-110). London: Bloomsbury.

24. Heikkilä, A. & Määttä, K. (2014), How were the pupils dressed in a country village in northern Finland in 1909-1939? In K. Määttä & S. Uusiautti (Eds.), Early Child Care and Education In Finland (pp. 163-178). Abingdon: Routledge.

23. Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014). Sámi education in Finland. In K. Määttä & S. Uusiautti (Eds.), Early Child Care and Education In Finland (pp. 39-54). Abingdon: Routledge.

22. Happo, I., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014). Experts or Good Educators – or Both? The Development of Early Childhood Educators’ Expertise in Finland. In K. Määttä & S. Uusiautti (Eds.), Early Child Care and Education In Finland (pp. 197-214). Abingdon: Routledge. (Julkaisufoorumi 3)

21. Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014). Editorial: How Do the Finnish Family Policy and Early Education System Support the Well-Being, Happiness, and Success of Families and Children? In K. Määttä & S. Uusiautti (Eds.), Early Child Care and Education In Finland (pp. 1-8). Abingdon: Routledge

20. Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014). The value and implementation of health education. In K. Määttä & S. Uusiautti (Eds.), Time for Health Education (pp. 11-20). Frankfurt am Main: Peter Lang.

19. Rask, M., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). Health – The first prerequisite of the joy of life. In K. Määttä & S. Uusiautti (Eds.), Time for Health Education (pp. 23-34). Frankfurt am Main: Peter Lang.

18. Hyry-Honka, O., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014). The role of health capital in health promotion. In K. Määttä & S. Uusiautti (Eds.), Time for Health Education (pp. 37-48). Frankfurt am Main: Peter Lang.

17. Kunnari, A., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014). The concept of the experience-based capital of physical exercise (ECPE). In K. Määttä & S. Uusiautti (Eds.), Time for Health Education (pp. 49-62). Frankfurt am Main: Peter Lang.

16. Rask, M., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). The fourth level of health literacy. In K. Määttä & S. Uusiautti (Eds.), Time for Health Education (pp. 63-82). Frankfurt am Main: Peter Lang.

15. Savukoski, M., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014). How to use positive psychology to beat anorexia? In K. Määttä & S. Uusiautti (Eds.), Time for Health Education (pp. 85-100). Frankfurt am Main: Peter Lang.

14. Hoisko, S., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). How to overcome bullying at school? In K. Määttä & S. Uusiautti (Eds.), Time for Health Education (pp. 101-114). Frankfurt am Main: Peter Lang.

13. Koskela, T., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014). Pupil welfare work in Finnish schools. In K. Määttä & S. Uusiautti (Eds.), Time for Health Education (pp. 117-130). Frankfurt am Main: Peter Lang.

12. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). How to promote the healthy development of human resources in children and youth? In K. Määttä & S. Uusiautti (Eds.), Time for Health Education (pp. 131-140). Frankfurt am Main: Peter Lang.

11. Määttä, K. & Uusiautti, S. (2013). Love as a source of happiness. In F. Sarracino (ed.) The happiness compass. Theories, actions and perspectives for well-being. New York: Nova Science Publishers, 37-52.

10. Uusiautti, S., Määttä, K., & Määttä, M. (2013). Love-based practice in education. In M. A. Villas-Boas, R. Marques, & P. Silva (Eds.), Families, Schools, and Communities: New Trends for a future with Equity, (pp. 309-330). Porto: Caminhos Romanos

9. Sarivaara, E., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Statuksettomat saamelaiset [The non-status Sámi]. In E. Sarivaara, K. Määttä, & S. Uusiautti (Eds.), Kuka on saamelainen ja mitä on saamelaisuus – identiteetin juurilla [Who is Sámi and what is Sáminess – at the roots of identity] (pp. 101-120). Rovaniemi: Lapland University Press.

8. Sarivaara, E., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Miten elvyttää saamen kieli – aikuisten kielenelvyttäjien kokemukset [How to revitalize the Sámi language – adult language-revitalizers’ experiences]. In E. Sarivaara, K. Määttä, & S. Uusiautti (Eds.), Kuka on saamelainen ja mitä on saamelaisuus – identiteetin juurilla [Who is Sámi and what is Sáminess – at the roots of identity] (pp. 121– 144). Rovaniemi: Lapland University Press.

7. Määttä, K., Keskitalo, P., & Uusiautti, S. (2012). Niehku sámi skuvlla birra [A Dream of the Sámi School]. In P. Keskitalo & K. Määttä (Eds.), Ulbmilin sámi pedagogihka ollašuhttin [Sámi Pedagogy as a Goal] (pp. 135-151). Rovaniemi: Lapland University Press.

6. Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). Miten tutkia saamelaisopetusta etnografian keinoin? In V.-P. Lehtola, U. Piela, and H. Snellman (Eds.), Saamenmaa. Kulttuuritieteellisiä näkökulmia [Sámi land. Cultural scientific perspectives] (pp. 202-215). (Kalevalaseuran 91. vuosikirja). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

5. Määttä, K. (2013). The Value of Lasting Love. In L. Bormans (Ed.). The World Book of Love. The knowledge and wisdom of 100 love professors from all around the world (pp. 342-344). New York: Lannoo.

4. Keskitalo, P., & Määttä, K. (2012). Kohti saamelaispedagogiikkaa. In A. Lauriala (ed.) Koulu ja pohjoisen pojat (pp. 105-125). Rovaniemi: Lapland University Press.

3. Määttä, K. (2012). The Pedagogy of Supervising Doctoral Thesis. In K. Määttä (Ed.) Obsessed with the Doctoral Theses. Supervision and Support during the Dissertation Process? (pp. 143-160) Rotterdam: Sense Publishers.

2. Määttä, K. (2012). The Stilled Personal Matter of the Doctoral Theses. In K. Määttä (Ed.) Obsessed with the Doctoral Theses. Obsessed with the Doctoral Theses. Supervision and Support during the Dissertation Process? Rotterdam: Sense Publishers.

1. Keskitalo, P. & Määttä, K. (2010, accepted). Sámeoahpahusa iešvuođat – áige-, báike- ja diehtoáddejupmi. [Characteristic of Saami Instruction – Time-, Place- and Knowledgeunderstanding]. Siida.


Conference presentations since 2011-

17.  Määttä, K. & Uusiautti S. (2016, fortcoming) What are successful, fast-craduating masters made of? International Conference for Academic Disciplines, 23-26 May, 2016. Presented by: Kaarina Määttä

16. Määttä, K. (2016, fortcoming) The resources of good supervision, Best practices in higher education, 24-26 March, 2015. Key note speech, presented by: Kaarina Määttä

15. Määttä, K. & Uusiautti S. (2015) What we talk about when we talk about love. International Conference for Teaching and Education, 1-5 March, 2015. Presented by: Kaarina Määttä

14. Määttä K., & Uusiautti, S. (2014). The development, challenges, and future directions of health education in Finland. Anglo-American Conference for Academic Disciplines in London, November 4-7, 2014. Presented by: Kaarina Määttä

13. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014). Perceived meaningfulness as the core of caring leadership. International Conference for Academic Disciplines in Venice, Italy, June 30-July 3, 2014. Presented: by Satu Uusiautti.

12. Määttä, K., Uusiautti, S. & Määttä, M. (2014). Action at one´s limits – what are the key human resources in top performances. International Conference for Academic Disciplines in Vienna, Austria, April 6-10 2014. Presented by: Kaarina Määttä

11. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2014) Leaders´ Flow. International Conference on Social Science and Management, Chicago, Illinois, USA, 14-16 March 2014. Presented by: Satu Uusiautti

10. Sarivaara, E., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013) Who is indigenous? Definitions of Indigeneity. EMF, Eurasian multiciplinary Forum, Tbilisi 24-26 October 2013.

9. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013). Love-based Leadership in early childhood education. 2nd Symposium of Social Sciences and Humanities, “Education Culture and Society – Nowadays Challenges, Wroclaw, Poland, 14-17 October 2013. Presented by: Satu Uusiautti.

8. Määttä, K., Määttä, M., & Uusiautti, S. (2013) , Love-based practice in education. 9th International Conference ERNAPE (European Research Network about Parents in Education), Lisboa, Portugal, 4-6 September 2013. Presented by: Kaarina Määttä

7. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2013) Enhancing university students´ study success through caring leadership. AIIC 2013, Annual International Interdisciplinary Conference, Azores Island, Portugal 24-26 April 2013. Presented by: Kaarina Määttä

6. Määttä, K. (2012). Many faces of love. 7th International Conference on Radiopharmaceutical Therapy, Levi, Finland 25-29 November, 2012. Presented by: Kaarina Määttä

5. Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2012). ”Language Immersion Tepee” as a facilitator of the Sámi Language Learning. Aborginal Education Research Forum, April 12, Victoria Inn, Winnipeg. MB. Presented by: Satu Uusiautti.

4. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2012), How to employ love-based leadership at school. 8th Annual conference on Education (ICE) in Samos Island, Greece, July 05 – 07, 2012. Presented by: Kaarina Määttä.

3. Uusiautti, S., & Määttä, K. (2012). Enhancing well-being and happiness at work with love-based leadership. 3rd International Conference on Education and Educational Psychology , 10-13 Octotber 2012, Istanbul, Turkey. Presented by: Satu Uusiautti.

2. Uusiautti, S., & Määttä K. (2012). Does Success at Work Produce Wellbeing and Happiness- or vice versa? 7th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, 25-28 June 2012, Universidad Abat Oliba CEU, Barcelona, Spain. Presented by: Satu Uusiautti.

1. Turunen, T. & Määttä K. (2011). Changing voices in early years curricula. An example from Finnish pre-school education. AARE – Australian Association of Research in Education in Hobart in 2011: 28.11.-1.12.2011 in Tasmania. Presented by: Tuija Turunen.


Scienfic Books

Published Scientic monographs since 2006 - (C1, C2 and D5)

27.  Satu Uusiautti & Kaarina Määttä (2016, fortcoming) The Basics of Caring Research. Rotterdam: Sense Publishers.

26. Kaarina Määttä (2015). Mistä puhutaan kun puhutaan opettamisesta Lapin yliopistossa? Kahviokeskustelun virtaa. Rovaniemi: Lapin yliopisto

25. Satu Uusiautti & Kaarina Määttä (2015). The psychology of becoming a successful worker: research on the changing nature of achievement at work. Oxford: Routledge.

24. Satu Uusiautti & Kaarina Määttä (eds.) (2015). Critical eye on education. Tallinn: United Press Global.

23. Keskitalo, P., Uusiautti, S., Sarivaara, E., & Määttä, K. (2014) (toim.) Saamelaispedagogiikan ydinkysymysten äärellä. Rovaniemi: Lapland University Press.

22. Kaarina Määttä & Satu Uusiautti (toim.) Voimaa välittävästä tutkimuksesta. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

21. Kaarina Määttä & Satu Uusiautti, S. (Eds.) (2014). Early Child Care and Education in Finland. Oxford: Routledge

20. Kaarina Määttä & Satu Uusiautti (eds) (2014). Time for health education. Frankfurt am Main: Peter Lang.

19. Kaarina Määttä (2014). Opettajatuutori yliopisto-opiskelun tukena [Teaching Mentoring as the Support of University education]. Rovaniemi: University of Lapland.

18. Kaarina Määttä & Satu Uusiautti (2014) Rakkaus – tunteita, taitoja, tekoja. Kirjapaja.

17. Kaarina Määttä (2014) Kandidaatintutkielma – mikä se on ja miten se voidaan tehdä. Rovaniemi: University of Lapland.

16. Satu Uusiautti & Kaarina Määttä (eds.) (2013) How to study children? Methodological solutions of childhood research. Rovaniemi: Lapland University Press.

15 Merja Paksuniemi, Satu Uusiautti, & Kaarina Määttä (2013). What are Finnish teachers made of? A Glance at teacher education in Finland yesterday and today. New York: Nova Publishers.

14. Erika Sarivaara, Kaarina Määttä & Satu Uusiautti (Eds.) 2013. Kuka on saamelainen ja mitä on saamelaisuus – identiteetin juurilla [Who is Sámi and what is Sáminess – at the roots of identity]. Rovaniemi: Lapland University Press.

13. Pigga Keskitalo, Kaarina Määttä & Satu Uusiautti (2013). Sámi Education. Hamburg: Peter Lang.

12. Kaarina Määttä & Satu Uusiautti (2013). Many Faces of Love. Rotterdam: Sense Publishers.

11. Pigga Keskitalo & Kaarina Määttä (2012). (Eds.) Ulbmilin Sami pedagogihka ollašuhttin. Rovaniemi: Lapland University Press.

10. Kaarina Määttä (Ed.) (2012) Obsessed with the Doctoral Theses. Supervision and Support during the Dissertation Process? Rotterdam: Sense Publishers.

9. Pigga Keskitalo & K. Määttä (2011). Sámi pedagogihka iešvuođat. Saamelaispedagogiikan perusteet. The Basics of Sámi Pedagogogy. Grunderna i Samisk Peadagogik. Rovaniemi: Lapland University Press.

8. Kaarina Määttä (Ed.) (2009). Väitöskirjan lumo. Tohtoriksi valmistumisen vaiheet sekä sen tuki ja ohjaus [Obsessed with the Doctoral Theses. What is the Supervision and Support the Doctorates Tell to Need in the Phases of Dissertation Process?]. Rovaniemi: University of Lapland (C2)

7. Kaarina Määttä, & Tuula Uusitalo (Eds.) (2008). Kasvatuspsykologian näkökulmia ihmisen voimavarojen tueksi [Perspectives of Educational Psychology for Supporting Human Strengths]. Rovaniemi: University of Lapland.

6. Kaarina Määttä (Ed.) (2007). Helposti särkyvää -nuoren kasvun turvaaminen [Fragile – Securing Youngsters’ Growth]. Helsinki: Kirjapaja.

5. Kaarina. Määttä (Ed.) (2006). Tunteiden rakkaus ja rikkaus - avaimia tunteiden tulkintaan [The Love and Richness of Emotions – Keys for Interpreting Feelings]. Keuruu: Oy Finn Lectura Ab.

4. Kaarina Määttä (2005). Seniorirakkaus [The Love in Later Life]. Juva: WSOY.

3. Kaarina Määttä (2002). Avioeron tuska ja helpotus [Pain and Relief of Divorce]. Jyväskylä: Tammi.

2. Kaarina Määttä (2006). Kestävä parisuhde [The Secrets of Long Marital Relationships]. Juva: WSOY.

1. Kaarina Määttä (2005). Rakastumisen lumous [The Fascination of Falling in Love]. Juva: WSOY.