Marja Kalske

University lecturer
Didactics of the Finnish language and  literature

Ph. D. (University of Turku)

Research interests: dialects, onomastics, local history

Contact
marja.kalske(at)ulapland.fi
+358 (0)40 4844113

Marja Kalske.jpg  

Key publications
  • Lempäälä ajan virrassa. Ihmisiä yhteisöissä, pitäjä maailmassa (380 s.) 1999 & Lempäälä i tedens ström 1999 & Lempäälä az idök sodrásában 2000.
  • Vad hästen inte heter. Ortnamnssällskapets i Uppsala Årskrift. 1999.
  • Suomessa syntyneiden hevosten nimistö. Suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 73. Turun yliopisto 2005.
  • Europe and European. University of Western Hungary. Szombathely 2008.
 
Tiedostot / Files