Miia Hast
 
Senior lecturer
Craft and Technology Education
Dr.Education (Teaching desing and technology)

The aim of my research is to understand and structure the essence and meaning of technology as a part of the subject of finish general crafts. As a teacher educator, I have analysed technology from the point of view of university teaching design.

Contact
miia.hast(at)ulapland.fi
+358 (0)40 - 484 4107

  Miia Hast.jpg

Current research interests

 • teaching and content design
 • curriculum issues 


Key publications

 • Hast, M. (2011). Konstruktio käsityön teknologiasta: analyysi- ja tulkintaprosessi teknologiasta osana yleissivistävää käsityön oppiainetta. Acta Universitatis Lapponiensis 208. Väitöskirja: Lapin yliopisto
  Lapin yliopistopaino. ISBN 978-952-484-465-9
 • Hast, M. (2004). Ymmärrys hoi – äly älä jätä. Teknologia-käsitteen ymmärtäminen opetuksen sisällön suunnittelun lähtökohtana. Lapin yliopisto. Kasvatustieteen lisensiaatin tutkimus.
 • Hast, M. (2003). Teknologiakasvatuksen haasteet perusopetuksen opetussuunnitelma-ajattelulle.Proceedings of annual TEKA/FATE Symposium. Abstracts book 2003. Technology Education & Educational Technology E-Training Practices. URN:ISSN:1459-6873.URL:http://ktk.urova.fi/ISSN 1459-6873. Artikkeliin perustuva esitys TEKA Symposiumissa 11.10.2003
 • Hast, M. & Lehtonen, M. (2003). Ongelmaperustaisuus (PBL) teknologiakasvatuksen opiskelun ja opetuksen menetelmänä. Ongelmasta oivallukseen - Ongelmaperustainen opetussuunnitelma.The Third National Meeting on Problem-Based Learning "Problem-Based Learning Across Disciplines" Hämeenlinna, Finland 2003 April 4th - 5th. --- 4.-5.4.2003 Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos.
 • Hast, M. & Lehtonen, M. (2002). Teknologian opetuksen sisällölliset kokonaisuudet. [Technology Education Content Areas] MET Technology Education Conference 12.12.2002. Helsinki

Recent courses taught

 • LAPE 0900 Basic studies on craft and technical work (4 ects)
 • LAPE 0910 Advanced subject management in craft (2 ects)
 • LAER1320 Technical work and technology education (25 ects)

Tiedostot / Files