Kasvatustieteiden tiedekunnan professorit ja apulaisprofessorit
Professors and Assistant Professors of the Faculty of Education

Sähköpostiosoitteet:  etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Email:  firstname.lastname@ulapland.fi
On the list below the names are in the form:  Lastname Firstname

   

Professorit
Professors

 
   
Turunen Tuija, KT, dekaani / Dean Tel. + 358 (0) 40 4844124
  Kasvatustiede, erityisesti opettajankoulutus    sis.puh. 4124
  Teacher Education  
Ruokamo Heli, KT, varadekaani / Vice-Dean Tel. + 358 (0) 40 5879090
  Kasvatustiede, erityisesti mediakasvatus  sis.puh. 2410
  Media Education  
Määttä Kaarina, KT Tel. + 358 (0) 40 400696480
  Kasvatuspsykologia sis.puh. 2423
  Educational Psychology  
Naskali Päivi, KT
Tel. + 358 (0) 40 4844127
   Naistutkimus sis.puh. 2432
   Women´s Studies                 
 


   

Apulaisprofessorit
Assistant professors


   
Hyvönen Pirkko, KT Tel. + 358 (0) 40 4844268
  Kasvatustiede, erityisesti yhteisöllinen oppiminen sis.puh. 4268
  ja erilaiset oppimisympäristöt  
  Education  
  (31.7.2017 saakka)  
 
Keskitalo-Foley Seija, KT Tel. + 358 (0) 40 4844116
  Kasvatustiede, erityisesti aikuiskasvatuksen sis.puh. 2402
  sosiologia  
  Adult Education

  (31.7.2017 saakka)  
Uusiautti Satu, KT Tel. + 358 (0) 40 4844150
  Kasvatustiede, erityisesti kasvatuspyskologia sis.puh. 4150
  Education  
  (31.7.2017 saakka)  


  

Sivun alkuun