lapset.jpg

Lapin yliopiston www-sivuja uudistetaan parhaillaan, pahoittelemme etteivät sivut ole ajan tasalla. T: EMOK -hanketiimi

 

LUKUVUODEN 2015-2016 KUULUMISIA

Enontekiön hanketoimintoja syksy 2015 - kevät 2016

Enontekiön kouluilla on ehditty touhuilla paljon hankkeen puitteissa kuluvan lukuvuoden aikana. Hanke on osallistunut yhteisölliseen oppilashuoltoon ja sen kehittämiseen muun muassa olemalla mukana toteuttamassa marraskuussa 2015 arvo- ja terveyskasvatuksellista Camera obscura – toimintamallia. Camera obscura toteutettiin Hetassa moniammatillisena yhteistyönä ja kohderyhmänä olivat 6.-9. luokkalaiset. Hetan koululla toteutettiin joulukuussa 2015 koko kouluyhteisön yhteinen joulukalenteri sekä jouluiset askartelupajat yhteistyössä 9. luokan oppilaiden kanssa.

Enontekiön koulujen opettajia osallistui Lapin Yliopistolla järjestettyyn hankkeen seminaariin tammikuussa 2016. Tuolloin suunniteltiin työpajoissa koulujen hanketoimintoja.

Keskeisiä toimintoja keväällä 2016 ovat olleet ”Mennään seiskalle” sekä ”Amisysit”:

    • ”Mennään seiskalle”-toiminta tukee nuoria siirtymässä alakoulusta yläkouluun. Hetan koulun tulevat 6. luokkalaiset ovat kevään aikana tavanneet toisiaan kerran kuukaudessa: helmikuussa Hetan koululla, maaliskuussa Karesuvannon koululla, huhtikuussa Peltovuoman koululla ja kevään viimeisessä yhteisessä tapaamisessa toukokuussa Hetassa. Oppilaat ovat toimineet tapaamisen emäntinä/isäntinä ja olleet mukana oman koulunsa päivän suunnittelussa, valmistelussa ja toteuttamisessa.  Jokainen päivä on ollut omanlaisensa ja ohjelma hyvin monipuolista. Tapaamisten ohjelma on sisältänyt mm. tutustumis- ja ryhmäytymisharjoituksia, pelejä, leikkejä, liikuntaa, leivontaa, kädentaitoja ja pilkkimistä. Toimintaa on toteutettu moniammatillisena yhteistyönä; mukana ovat olleet nuorisotoimi, koulukoutsi-hanke, yläkoulun erityisopettaja, hankkeen yhteisökoordinaattori sekä koulujen henkilökunta. Huoltajien ja oppilaiden osallisuutta on pyritty lisäämään myös mm. tiedonsiirrossa siirtymään liittyen.

    • ”Amisysit” – toiminnan kautta on tuettu 9. luokan oppilaita siirtymisessä yläkoulusta toiselle asteelle ammatillisiin opintoihin. Maailmalle lähtijöiden ryhmä on kokoontunut kevään 2016 aikana 4 kertaa ja toukokuussa ryhmä tekee vielä tutustumismatkan Rovaniemelle. Toiminta on toteutettu EMOK- ja MOP–hankkeiden yhteistyönä ja tärkeä yhteistyökumppani on ollut Hetan koulun opinto-ohjaaja.

Nuorille on myös järjestetty ohjausta ja neuvontaa ajankohtaisiin teemoihin liittyen EMOK- ja MOP-hankkeiden yhteistyönä sekä eri toimijoiden kanssa moniammatillisesti.

Lapin Yliopiston sosiaalityönopiskelija toimi helmi-maaliskuun ajan (2 pv/vko) hankkeessa harjoittelijana Enontekiöllä. Harjoittelun aikana Hetan koulun 2. luokkalaiset harjoittelivat sosiaalisia taitoja Synkeä louhos -seikkailun avulla sekä kartoitettiin tulevaisuuden mahdollista koulukuraattori-mallia Enontekiön kunnassa.

 Rovaniemen hankekoulujen toimintoja keväällä 2016

Rovaniemellä Hirvaan koululla on toteutettu luokkatyöskentelyä yhden luokan kanssa ryhmäytymisen ja työrauhan tukemiseksi. Menetelminä on käytetty mm. Muumien malliin -tietoiskut hyvästä yhteispelistä (MLL), Synkeän louhoksen seikkailu -pelimateriaali sekä Maltti – Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutusta (NMI). Luokanopettajan mukaan yhteisökoordinaattorin työskentely luokassa on tuonut miehistä mallia ja esimerkkiä itsehillintään ja toisen huomioimiseen ryhmässä ja näin tukenut opettajan antamaa mallia ja ohjausta. Tehtävien pilkkominen selkeisiin konkreettisiin tavoitteisiin on auttanut oppilaita ymmärtämään oman käyttäytymisen vaikutusta ryhmän ilmapiiriin, toimintaan ja hyvinvointiin. Suurin muutos on ollut päivittäisen väkivaltaisuuden ja riitaisuuden häviäminen ja muuttuminen satunnaisiksi tai yksittäisiksi tapauksiksi, jotka oppilaat kykenevät jopa itse ratkaisemaan. Toinen suuri muutos on ollut erilaisuuden hyväksyminen.

Alakorkalon koululla on toteutettu vastaavaa luokkatyöskentelyä yhden luokan kanssa. Keskeisiä teemoja ovat olleet sosiaaliset taidot, ryhmässä toimiminen, positiivisen palautteen antaminen sekä oman ja kaverin vahvuuksien tunnistaminen.


Alakorkalon ja Hirvaan koulut ovat yhdessä alueen koulujen kanssa suunnitelleet ja toteuttaneet kuudesluokkalaisten yläkoulusiirtymään liittyvää toimintaa ja ryhmäyttämistä. Kevään aikana on järjestetty Muurolan koulun tulevien 7.luokkalaisten tapaamiset Alakemijoen alueella, jossa ovat mukana oppilaat 6. luokilta Muurolasta, Hirvaalta, Alakorkalosta ja Rautiosaaresta. Koulut ja oppilaat suunnittelevat ja järjestävät kukin vuorollaan vierailupäivän koululleen. Tavoitteena on, että alueen oppilaat tutustuvat toisiinsa ja tuleviin opettajiinsa jo ennen varsinaista siirtymää sekä sujuvoittaa heidän ryhmäytymistään.

 Saaren koululla on toteutettu työrauhaan liittyvää työskentelyä yhden luokan kanssa sekä pidetty ART – ryhmää yhteisökoordinaattorin ja koulukuraattorin yhteistyönä.

Ounasvaaran koululla on jo suunniteltu syksyn toimintoja mm. yhtenäiseen toimintakulttuuriin liittyen. Lisäksi yksi koulun 9. luokista on toiminut hankkeessa pilottiluokkana, jonka kanssa on toteutettu tunteja elämäntaitoihin liittyen. Tunnit on toteutettu terveystiedontuntien aikana. Teemat, joita tunneilla käsitellään nousevat esiin oppilaille suunnatusta kyselystä sekä Ounasvaaran koulun Hyry-ryhmäläisten näkemyksistä. Tunneilla käsiteltäviä teemoja ovat arjenhallinta, ajankäyttö (harrastus, pelaaminen, nukkuminen), stressi (mieliala, liikunta) sekä sosiaaliset suhteet ja kaverisuhteet. Tunnit pohjaavat myös ensi lukuvuonna kaikkien yhdeksäsluokkalaisten kanssa toteutettavaa toimintaa.