Kahden opettajan malli/ yhtenäinen alkuopetus

Haapala Johanna ja Keskitalo Aila

Tavoitteet

  • työssäjaksaminen
  • syvempi oppilaantuntemus
  • oppilaiden ja vanhempien kohtaaminen
  • opetuksen kehittäminen yhteistyössä

Toteutus

  • luokka-asteet: 0 - 2
  • oppiaineet: kaikki
  • kesto: jatkuva
  • kaksi opettajaa opettaa fyysisesti yhdessä 0-2 luokkaa

Arviointi

  • jatkuva arviointi
  • vanhempien palaute
Lisätietoja