Vanhempien ja erityisesti isien osallistuminen koulun arkeen

Haapala Johanna ja Keskitalo Aila

Tavoitteet

  • kodin ja koulun välisen yhteistyön tiivistäminen
  • koulumyönteisyyden lisääminen

Toteutus

  • luokka-asteet: 0 - 2
  • kesto: jatkuva
  • oppiaineet: kaikki
  • jatkuvasti voimassa oleva kutsu vanhemmille tulla luokkaan
  • muistutus säännöllisin väliajoin reissarissa

Arviointi

  • suullinen palaute koulupäivän päätteeksi

isa_mukana.jpg

Lisätietoja