Akateemiset tekstitaidot

Akateemisten tekstitaitojen erilaiset kurssit tukevat ensisijaisesti opiskelussa ja tutkimuksessa tarvittavia tekstitaitoja. Joillakin kursseilla käsitellään myös työelämässä tarvittavia tekstilajeja. Monet kursseista on integroitu tiedekuntien opetukseen tai tarkoitettu suoritettaviksi esimerkiksi kandidaattiseminaarin kanssa.

Akateemisiin tekstitaitoihin kuuluu kyky

  • tuottaa tarkoitukseensa sopivaa asiantuntijamaista tekstiä
  • käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla toisia tekstejä omassa tekstissä
  • tuottaa ymmärrettävää ja luettavaa tekstiä
  • tuottaa norminmukaista kieltä
  • antaa ja ottaa vastaan tarkoituksenmukaista palautetta
  • tunnistaa ja käyttää oman tieteenalan hyviä kirjoittamisen käytänteitä.