Akateemiset tekstitaidot kandidaattivaiheessa

Opiskelijalla on mahdollisuus valita kolmesta erilaisesta akateemiset tekstitaidot -kurssista vähintään yksi kurssi. Näitä kursseja ovat

  1. kielen- ja tekstinhuolto (XKIR0001)
  2. erilaiset asiatekstit (XKIR0002) ja
  3. tieteellisen kirjoittamisen perusteet (OTK: OSUO0001; KTK: LSUO- tai KSUO0001; TTK: ASUO-, MSUO-, FSUO-, tai USUO0001; YTK: TSUO0001).

 

Joissakin koulutusohjelmissa kaikki suorittavat vaihtoehdoista tieteellisen kirjoittamisen perusteet -kurssin. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -kurssi on pakollinen seuraavissa tiedekunnissa tai koulutusohjelmissa:

  • OTK:ssa
  • TTK:ssa
  • YTK:ssa kv-suhteiden koulutusohjelmassa
  • KTK:ssa mediakasvatuksen koulutusohjelmassa.

 

 Lisäksi OTK:n opiskelijat suorittavat ennen varsinaista akateemiset tekstitaidot -kurssia itseopiskelukurssin (XKIR0003). Myös muilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ylimääräisenä akateemiset tekstitaidot -itseopiskelukurssi opintojen alkuvaiheessa.