Akateemisten tekstitaitojen hyväksilukeminen 

On tärkeää huomioida, että tieteellisen kirjoittamisen kurssi ei nimestään huolimatta ole tutkimusmenetelmäkurssi. Akateemiset tekstitaidot -opintojakso on erityisesti kielen ja kirjoittamisen opintojakso. Aikaisemmin suoritetuissa opinnoissa tulee painottua kielenkäytöstä ja kirjoittamisen konventioista saatu palaute, jotta opinnot voidaan hyväksilukea Lapin yliopistossa.