Kypsyysnäyte eli maturiteetti

Tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan korkeakoulututkinnon suorittavan on osoitettava opinnoissaan vaadittavaa koulusivistyskielen taitoa. Käytännössä tätä taitoa kontrolloidaan kypsyysnäytteen avulla.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa tieteellis-ammatillisen kypsyytensä, jota tarvitaan tietyn tieteenalan asiantuntijatehtävissä. Kirjoittaja voi hyväksyttävän kypsyysnäytteen laatimalla osoittaa hallitsevansa valtion ja kuntien virkamiehiltä vaadittavan suomen kielen taidon. Kypsyysnäytteen tarkistaa sekä tutkielman ohjaaja että kielikeskuksen kielentarkastaja.

Kielentarkastaja on sekä kielen että tekstikokonaisuuden tarkastaja, jolloin hän arvioi:

  • ajattelun itsenäisyyttä (oman ja muiden ajattelun lomittuminen)
  • argumentoinnin, päätelmien ja havaintojen teon pätevyyttä
  • asian esittämisen loogisuutta (kokonaisrakenne, kappaleiden loogisuus, otsikointi)
  • taitoa valita sisällön ainekset ja tyyli tavoitteen ja aiheen kannalta pätevästi
  • kielenkäytön selkeyttä ja kieliasun moitteettomuutta (kielen normit).

  

Kypsyysnäytteen polku Lapin yliopistossa

 

Testi1.JPG