Muut vieraat kielet

Kieli- ja kulttuuriosaaminen ovat tärkeässä asemassa kansainvälistyvässä maailmassa. Suomen, ruotsin ja englannin kielen lisäksi Lapin yliopiston kielikeskus tarjoaa opetusta kielissä, joiden voidaan katsoa olevan merkittäviä erityisesti Pohjoismaiden kannalta. Alla oleva taulukko antaa kuvan siitä, mitä kieliä ja kuinka pitkälle niitä voi opiskella Lapin yliopistossa.

 

saksa

venäjä

ranska

espanja

saame

italia  kiina  japani

Peruskurssit (4x3 op)

x

x*

x

x

x

 x  x  x*

Preppauskurssit (3 op)

x

x

 

 

 

     

Toisena vieraana kielenä (2+3 op)

x

x

x

x

x

     

Juridisen kielen kurssit (5+6 op)

x

x

x

 

 

     

Sivuaineet (25 op)

x

x

 

 

 

     
Muut vapaaehtoiset kieli- ja kulttuurikurssit
        x  x  

* Venäjän peruskurssit ovat neljän opintopisteen laajuisia.
* Japanin kielessä on tarjolla toistaiseksi vain Japani 1 ja 2 -kurssit eli 2x3 op.

Peruskurssit ovat alkeisopintojaksoja, 4 x 3 op. Taso on A1-A2.

Preppauskurssit on tarkoitettu aiemmin kieltä lukeneille, joiden on tarkoitus lukea kieltä toisena vieraana kielenä ja/tai lyhyenä sivuaineena,  3 op. Taso on A2.

Toisena vieraana kielenä. Matkailun opiskelijoiden on suoritettava 5 op toista vierasta kieltä (3 op 0201-koodinen tekstinymmärtämiskurssi ja 2 op 0206-koodinen projekti- ja verkostointitaitokurssi). Kurssit ovat auki myös kaikkien muiden tiedekuntien/koulutusohjelmien opiskelijoille. Materiaalit antavat mahdollisuuden harjoitella oman alan kieltä. Taso on B1.

Juridisen kielen kurssit kattavat 5 op notaarivaiheen opintoja (3 op tekstinymmärtäminen ja 2 op suullinen taito 1) sekä 6 op maisterivaiheen opintoja (3 op kirjoittaminen ja 3 op suullinen taito 2). Notaarivaiheen ja maisterivaiheen kurssit on suoritettava samassa kielessä. Taso on B1-B2.

Sivuaineen kurssit voi suorittaa kokonaisuutena (lyhyt sivuaine, 25 op), mutta niistä voi myös vapaasti valita yksittäisiä kursseja oman mielenkiinnon mukaan. Taso on B1-B2.

Muut vapaaehtoiset kieli- ja kulttuurikurssit. Joissakin kielissä on tarjolla peruskurssien lisäksi suullisia kielikursseja ja/tai kulttuurikursseja. Suullisten kielikurssien taso on B1-B2, joten ne sopivat peruskurssit suorittaneille tai kieltä jo aiemmin lukeneille. Vapaaehtoisten kieli- ja kulttuurikurssien tarjonta vaihtelee, tarkistathan tämän hetkisen tilanteen täältä.