Mitä on puheviestintä?

Puheviestintä tarkastelee ihmisten välistä vuorovaikutusta. Tarkastelun kohteina ovat kaikki tilanteet, joissa ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat esimerkiksi interpersonaalinen eli kahden henkilön välinen keskinäisviestintä, ryhmäviestintä (esim. neuvottelut, kokoukset, tiimit), viestintä organisaatioissa, kulttuurienvälinen viestintä, teknologiavälitteinen eli medioitu viestintä sekä esiintyminen ja julkinen puhuminen.

Tavoitteet

Puheviestinnän kurssien tavoitteena on kehittää opiskelijoiden vuorovaikutusosaamista. Kursseilla analysoidaan ja harjoitellaan monipuolisesti toimintaa erilaisissa viestintätilanteissa. Tarkastelun kohteita ovat esimerkiksi sanallinen ja sanaton viestintä, kuunteleminen, vaikuttaminen ja argumentointi, puhe-esitysten rakentaminen, toiminta ryhmän jäsenenä sekä viestintäkäyttäytymisen eettiset ulottuvuudet.

Kursseilla opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta rakentavasti sekä analysoidaan ja arvioidaan omaa vuorovaikutusosaamista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kursseilla keskustellaan myös viestintärohkeudesta ja esiintymisjännityksestä.

Puheviestinnän opinnot kehittävät valmiuksia toimia tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä opiskelu- että työelämän vuorovaikutustilanteissa.