Kirjallisuutta puheviestinnästä

Aalto, A-L. & K. Parviainen 1998. Auta ääntäsi: äänenkäyttäjän käsikirja. 8. painos. Helsinki: Otava.

Almonkari, M. 2007. Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities 86.

Almonkari, M. & Isotalus, P. (toim.) 2009. Akateeminen puheviestintä: kuinka opettaa puheviestintää yliopisto-opiskelijoille. Helsinki: Finn Lectura.

Baxter, L. A. & Braithwaite, D. O. 2008. Engaging theories in interpersonal communication: Multiple perspectives. Los Angeles: Sage.

Beebe, S.A. & Beebe, S.J. 2003. Public Speaking: An Audience-centered Approach. Pearson Education, Inc.

Galanes, G. J. & Adams, K. 2013/2007. Effective group discussion: Theory and practice. New York: McGraw-Hill.

German, K., Gronbeck, B. E., Ehninger, D. & Monroe, A. H. 2013/2010/2001.
Principles of public speaking. Boston: Pearson.

Griffin, E. A. 2012/2009/2006. A first look at communication theory. New York: McGraw-Hill.

Guerrero, L. K. & Hecht, M. L. (toim.) 2008. The nonverbal communication reader. Classic and contemporary readings. Long Grove, IL: Waveland Press.

Laukkanen, A-M. & T. Leino 1999. Ihmeellinen ihmisääni: äänenkäytön ja puhetekniikan perusteet, arviointi, mittaaminen ja kehittäminen. Helsinki: Gaudeamus.

Poole, M. S. & Hollingsted, A. B. (toim.). 2005. Theories of small groups: Interdisciplinary perspectives. Thousand Oaks: Sage.

Puro, J-P. 2002. Esimiehen viestintätaidot. Helsinki: WSOY.

Puro, J-P. 2010. Kuunteleva organisaatio. Helsinki: Infor.

Samovar, L.A. & R.E. Porter 2000. Intercultural communication: A reader. Belmont (CA): Wadsworth.

Trenholm, S. & Jensen, A. 2013/2008/2003. Interpersonal communication. New York: Oxford University Press.

Valo, M. (toim.) 2000. Nykytietoa puheviestinnän opetuksesta. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 20.

Vanha-aho, P. & K. Mäkelä 2007. Neuvottelutaidon opas. TJS.