Aiempien puheviestinnän kurssien hyväksilukeminen

Jos olet suorittanut puheviestinnän kurssin jo aiemmissa korkeakouluopinnoissasi, on sinulla mahdollisuus hakea kurssin hyväksilukemista nykyisissä opinnoissasi. Lisäksi jos sinulla on pitkä työkokemus opiskelemasi alan asiantuntijatehtävistä, voit hakea hyväksilukua AHOT-prosessissa. Lisätietoja hyväksilukemisesta löydät oikean puolen linkeistä.