Puheviestinnän kurssin valitseminen

Kaikkien puheviestinnän kurssien tavoitteena on kehittää monipuolisesti opiskelijan vuorovaikutusosaamista ja puheviestintätaitoja. Kursseilla paneudutaan sanalliseen ja sanattomaan viestintään, kuuntelemiseen sekä tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen viestintään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kursseilla myös opetellaan vastaanottamaan ja antamaan rakentavaa palautetta yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa. Pakollisen puheviestinnän kurssin voi suorittaa millä tahansa opintojaksoista XPUH0001, XPUH0002, XPUH0003 tai XPUH0005. Lisäksi tarjolla on jatkokurssi XTYO0101, jolle voi ilmoittautua sen jälkeen kun pakollinen puheviestinnän kurssi on suoritettu.

Eri kursseilla painotetaan puheviestinnän eri osa-alueita. Alla olevien kysymysten avulla saat vinkkejä siihen, mikä puheviestinnän kursseista sopisi parhaiten juuri sinulle. Tarkemmat kurssikuvaukset löydät WebOodista. Muistathan, että voit halutessasi suorittaa kursseista useamman kuin yhden.

Mikä puheviestinnän kursseista sopisi minulle?

Kiinnostaako sinua oppia ymmärtämään vuorovaikutusosaamisen merkitystä osana omaa asiantuntijuuttasi? Haluatko kehittää vuorovaikutusosaamistasi ja puheviestintätaitojasi?
Suosittelemme kurssia
XPUH0001 Puheviestintä.

Haluatko kehittää vuorovaikutusosaamistasi, puheviestintätaitojasi ja viestintärohkeuttasi? Haluatko opiskella ryhmässä, jossa tarkastellaan erityisesti viestintätilanteita, joissa monet yliopisto-opiskelijoista kokevat tutkimuksien mukaan jännittävänsä? Koetko tarvitsevasi harjoitusta erityisesti jännittäviksi koettuihin esiintymistilanteisiin valmistautumisessa?
Suosittelemme kurssia
XPUH0001 Puheviestintä (viestintärohkeuden ryhmä).

Kiinnostaako sinua kehittää esiintymistaitojasi? Haluatko oppia käsittelemään ja antamaan rakentavaa palautetta sekä viestimään tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti esiintymistilanteissa?
Suosittelemme kurssia
XPUH0002 Esiintymistaito.

Haluatko ymmärtää ryhmien viestintää sekä kehittää vuorovaikutusosaamistasi ja puheviestintätaitojasi erityisesti ryhmässä toimimisen näkökulmasta? Haluatko oppia toimimaan ryhmissä tavoitteellisesti ja yhteistyöhakuisesti?
Suosittelemme kurssia
XPUH0003 Ryhmäviestintä.

Kiinnostaako sinua kehittää vuorovaikutustaitojasi ja oppia tulkitsemaan erityisesti kahden henkilön välisiä keskinäisviestintätilanteita? Haluatko oppia toimimaan haastattelutilanteissa tavoitteellisesti ja yhteistyöhakuisesti?
Suosittelemme kurssia
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot.

Haluatko syventää tietojasi ryhmäviestinnästä? Haluatko oppia analysoimaan ja kehittämään vuorovaikutusosaamistasi erityisesti neuvottelutilanteissa? Kiinnostavatko sinua ryhmädynamiikkaan liittyvät tekijät?
Suosittelemme kurssia
XTYO0101 Neuvottelu- ja yhteistyötaidot.