Viestintärohkeus ja esiintymisjännitys

Tutkimukset ovat osoittaneet, että monet yliopisto-opiskelijoista kokevat jännittävänsä erilaisissa opiskelu- ja työympäristön viestintätilanteissa. Erityisesti esiintymistilanteet koetaan usein haastavina ja jännittävinä.

Viestintärohkeudesta ja esiintymisjännityksestä keskustellaan kaikilla puheviestinnän kursseilla. Puheviestinnän pakolliset opinnot on myös mahdollista suorittaa kurssilla XPUH0001 Puheviestintä, viestintärohkeuden ryhmä.

Viestintärohkeuden ryhmässä tarkastellaan erityisesti viestintätilanteita, joissa suuri osa opiskelijoista kokee tutkimuksien mukaan jännittävänsä. Ryhmässä analysoidaan omia puheviestintätaitoja ja niiden kehittymistä sekä opetellaan suhtautumaan esiintymisjännitykseen yhtenä viestintätilanteiden ulottuvuutena.

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. analysoimaan ja kehittämään vuorovaikutusosaamistaan ja puheviestintätaitojaan
2. valmistautumaan esiintymistilanteisiin
3. kehittämään viestintärohkeuttaan.