Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoihin

Suomi ja ruotsi ovat maamme virallisia kansalliskieliä. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea. Sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee tietysti myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Lait ja asetukset

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030424

Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030481

Kielilaki (423/2003)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030423 
 
Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta (433/2004)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040433 
 
Oikeusministeriön esite kielilaista
http://www.om.fi/7000.htm

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794