Lähtötasovaatimus

Asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) säätää, että jokaisella opiskelijalla tulee olla lain (424/2003) ja asetuksen (481/2003) mukainen toisen kotimaisen kielen taito. Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhdellä 35 opintopisteen kurssilla ei ole mahdollista ilman riittävää ruotsin kielen lähtötasoa.

 

Kielitaidon päivittäminen riittävälle tasolle on aiheellista seuraavissa tapauksissa:

1) Et ole suorittanut mitään lukion B-ruotsin oppimäärästä
- Hanki riittävät perustiedot esim. suorittamalla aikuislukion tai vastaavan oppilaitoksen tarjoamat vastaavat ruotsin kielen kurssit hyväksytysti.

2) Olet suorittanut vain osan lukion pakollisista ruotsin kursseista (esim. IB-lukiolaiset)
- Täydennä taitojasi ruotsin valmentavalla kurssilla (XRUO0007 tai XRUO0008) ennen varsinaista ruotsin kurssia tai hanki vastaavat tiedot muulla tavoin.

3) Olet suorittanut lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, mutta et ole kirjoittanut ruotsia
- Sinun kannattaa täydentää taitojasi osallistumalla ruotsin valmentavalle kurssille (XRUO0007 tai XRUO0008).

Kielitaidon päivittämistä suositellaan myös jos olet kirjoittanut ruotsin kielen yo-kokeen arvosanalla a tai b tai aiemmista ruotsin opinnoistasi on kulunut huomattavan pitkä aika.