Ruotsin kirjallinen tentti

Ruotsin kirjallinen tentti on 2 opintopisteen arvoinen näyttökoe. Tenttiä ei voi missään tapauksessa korvata esimerkiksi esseellä tai kotitentillä.

Ruotsin kirjallisen taidon tentissä kirjoitetaan tehtävänannon pohjalta 1–2 omaa tekstiä, jotka käsittelevät omaa alaa. Tekstin tulee olla yhtenäinen ja etenevä kokonaisuus, jolla on niin alku kuin loppukin.

Tentissä tulee osoittaa oman alan sanaston hallinta unohtamatta kuitenkaan yleisluontoista sanastoa sekä tekstin jäsentelytaitoja ja kieliopin asianmukaista käyttöä.

Tentti arvioidaan kolmiportaisesti: hyvät tiedot (HT, vastaa arvosanoja 4–5), tyydyttävät tiedot (TT, vastaa arvosanoja 1–3) ja hylätty. Hylättyä arvosanaa saa korottaa rajoituksetta, eikä kurssia tarvitse käydä uudelleen. Arvioinnin perustana on eurooppalainen viitekehys, jossa taso B1 vastaa arvosanaa tyydyttävät tiedot.