Ruotsin suullinen tentti

Suulliseen tenttiin valmistaudutaan opettajan antaminen ohjeitten mukaan lukemalla oman alan tekstejä. Tentillä mitataan vuorovaikutustaitoja, sanaston hallintaa, rakenteita ja ääntämistä.

Suulliset tentit pidetään kurssien päätteeksi ennen kirjallista tenttiä. Aikataulu laaditaan kurssin aikana. Tentti arvioidaan kolmiportaisesti: hyvät tiedot (HT, vastaa arvosanoja 45), tyydyttävät tiedot (TT, vastaa arvosanoja 13) ja hylätty. Hylättyä arvosanaa saa korottaa rajoituksetta, eikä kurssia tarvitse käydä uudelleen. Arvioinnin perustana on eurooppalainen viitekehys, jossa taso B1 vastaa arvosanaa tyydyttävät tiedot.