Arvostelu, alkukokeet, lähtötasotestit ja rästitentit

Arvostelu

Kieli- ja viestintäopinnot arvostellaan pääsääntöisesti hyväksytty/hylätty -periaatteella lukuun ottamatta pakollisia ruotsin kursseja sekä kielen käytön ja kulttuurin ja kulttuurienvälisen viestinnän sivuainekokonaisuuksia ja Finnish for Foreigners -kursseja.

Lisätietoa alasivulla Kieli- ja viestintäopintojen arvostelu

Alkukokeet

Vapaaehtoisia alkukokeita järjestetään ruotsin pakollisista peruskursseista ja englannin pakollisista tekstinymmärtämisen kursseista. Alkukoe on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet ruotsin kielen taitojaan lukion jälkeen, koska kokeessa testataan myös alapainotteista kieltä. Alkukokeeseen saa osallistua vain kerran.

Lisätietoa alasivulla Kielten alkukokeet

Ruotsin lähtötasotesti

Kaikki opiskelijat osallistuvat ruotsin lähtötasotestiin Optimassa ennen ruotsin kurssille osallistumista. Testin avulla varmennetaan opiskelijan valmiudet ruotsin kielen kurssin suorittamiseen.

Lisätietoa alasivulla Ruotsin lähtötasotesti.

Rästitentit

Kielten rästitenttiin voi ilmoittautua, mikäli

1) on käynyt kurssin
2) osallistuu ruotsin ja englannin alkukokeeseen
3) muussa tapauksessa sopii asiasta etukäteen opettajan kanssa.

Rästitenttien aikataulut ja lisätietoa alasivulla Kielten rästitentit.