Kieli- ja viestintäopintojen arvostelu

Kieli- ja viestintäopinnot arvostellaan hyväksytty/hylätty -periaatteella lukuun ottamatta pakollista ruotsin kieltä, joka arvostellaan hyvä/tyydyttävä/hylätty -asteikolla. Käytäntö perustuu kielilakiin (423/2003) ja kielitaitolakiin (424/2003) julkisyhteisöjen henkilöstön suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta.

Finnish for Foreigners -kursseilla sekä kielen käytön ja kulttuurin, kulttuurienvälisen viestinnän (ICP) sekä kielet ja kulttuurit 25 opintopisteen opintokokonaisuuksissa on käytössä viisiportainen arvosteluasteikko (1, 2, 3, 4, 5).