Kielten alkukokeet

Kielten vapaaehtoiset alkukokeet on tarkoitettu lähinnä opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet kielitaitojaan lukion jälkeen, koska kokeessa testataan myös alapainotteista kieltä. Niitä järjestetään vain ruotsissa ja englannissa.

Alkukokeiden suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.  Alkukokeisiin voit osallistua vain kerran. Sinun pitää myös selviytyä kokeista erinomaisesti (80 % tehtävistä oikein).

Alkukokeita järjestetään kielikeskuksen rästitenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin.

Ruotsi
Ruotsin alkukokeella voit vapautua vain ruotsin pakollisista peruskursseista, et siis valinnaisista etkä maisterivaiheen kursseista.

Ruotsin alkukoe koostuu kahdesta osasta: kirjallinen taito ja suullinen taito. Jos selviydyt erinomaisesti kirjallisesta osasta, myös suullinen taitosi testataan. Mikäli selviydyt kummastakin osasta erinomaisesti, saat suoritusmerkinnät sekä ruotsin suullisesta että kirjallisesta opintojaksosta.

Englanti
Englannin alkukokeella saat suoritusmerkinnän vain englannin pakollisista tekstin ymmärtämisen peruskursseista, et muista pakollisista, valinnaisista etkä maisterivaiheen kursseista, ellei kurssin opettaja toisin ilmoita.

Muut kielet
Alkukokeita ei järjestetä muissa kielissä.