banneriPuikot.jpg

Kielikeskuksen opinto-oppaat

Kielikeskuksen päätehtävänä on tarjota kandidaatin ja maisterin tutkintoihin liittyviä ammattipainotteisia kieli- ja viestintäopintoja. Tämän lisäksi kielikeskus järjestää vapaaehtoisia alkeis- ja jatkokursseja saksassa, ranskassa, venäjässä, espanjassa, italiassa, japanissa, kiinassa ja saamessa sekä pakollisille kielikursseille valmentavia kursseja ruotsissa.

Englannin, saksan ja venäjän kielen käytön ja kulttuurin 25 opintopisteen opintokokonaisuudet mahdollistavat kielen syvemmän opiskelun. Oikeustieteiden opiskelijoille suunnattu juridisen saksan kielen käytön ja kulttuurin opintokokonaisuus antaa opiskelijoille mahdollisuuden syventää juridisen kielen kursseilla saatua osaamistaan. Intercultural Communication Program taas mahdollistaa syventymisen kulttuurien väliseen viestintään. Uutena kokonaisuutena aloitetaan Kielet ja kulttuurit -opintokokonaisuus (25 op), joka tarjoaa mahdollisuuden kehittää laajan kieli- ja kulttuuriosaamisen lisäksi kykyä ymmärtää kulttuurisidonnaisia eroavaisuuksia toiminta-, viestintä- ja ajatusmalleissa.

Kielikeskus tarjoaa myös ulkomaalaisille Finnish for Foreigners alkeis- ja jatkokursseja, valmentavan kurssin sekä suomen kielen käytön ja kulttuurin 25 opintopisteen kokonaisuuden.

Kielikeskuksen opinto-oppaat sekä kurssien aikataulut ovat vain WebOodissa.