KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA


YLEISTÄ KIELIOPINNOISTA

KIELIOPINTOJEN VAATIMUSTASO

Lapin yliopistossa kielten opetuksesta vastaa kielikeskus. Tiedekunnat taas päättävät, minkä laajuiset kieliopinnot kullakin koulutusalalla vaaditaan. Kielten vaatimustaso pohjautuu kuitenkin siihen oletukseen, että opiskelijalla on suoritettuna lukio tai vastaavat opinnot, mikä tarkoittaa, että toista kotimaista kieltä eli ruotsia ja vierasta kieltä on luettu pitkänä kielenä (peruskoulu ja lukio). Huomaa, että voit tarvittaessa osallistua kielten alkeis-, jatko- ja/tai valmentaville kursseille ennen tekstin ymmärtämisen kurssia. Tekstin ymmärtämisen kursseilla ei ole aikaa kieliopin kertaamiselle. Alkeis-, jatko- ja valmentavat kurssit eivät kuitenkaan käy pakollisiksi kieliopinnoiksi.

KIELIKURSSIEN TASOLUOKITUS

Kielikurssien kuvauksissa näkyy myös tasoluokitus eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan. Eurooppalainen viitekehys on Euroopan neuvoston kehittämä kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yleiseurooppalainen kehys, joka määrittelee ja kuvaa kielitaidon kuutta taitotasoa peruskäyttäjätasolta taitavan kielenkäyttäjän tasolle asteikolla A1 - C2. Viitekehys toimii sekä opiskelijan itsearvioinnin että kielikurssien suunnittelun perustana. Lisäksi se toimii kansainvälisen kielenoppimisen arvioinnin pohjana esim. päätettäessä ulkomailla suoritettujen kieliopintojen korvaavuuksista.

 

PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ

A1 Perustarpeet ja hyvin tutut aiheet yksinkertaisin ilmauksin

A2 Sosiaalinen kanssakäyminen ja lyhyt kerronta

ITSENÄINEN KIELENKÄYTTÄJÄ

B1 Selviytyminen kielialueella

B2 Säännöllinen vuorovaikutus syntyperäisten kanssa

TAITAVA
KIELENKÄYTTÄJÄ

C1 Monipuolinen ja tehokas kielellinen ilmaisu

C2 Virheetön, täsmällinen ja sopiva kielenkäyttö vaativissa tilanteissa

KIELIKURSSIEN JÄRJESTÄMINEN

Opintojaksojen aikataulut ja järjestämisajankohdat voi tarkistaa WebOodin kielikeskuksen opinto-oppaasta. Sieltä löytyvät myös opintojaksojen kuvaukset ja tiedot mahdollisista ryhmien yhdistelyistä.

ALKUKOKEET

RUOTSI
Ruotsin vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen rästitenttipäivinä
ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain ruotsin pakollisista peruskursseista, ei siis valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.

Alkukoe koostuu kahdesta osasta: kirjallinen taito ja suullinen taito. Jos opiskelija on selviytynyt erinomaisesti (80 % tehtävistä oikein) kirjallisesta osasta, myös hänen suullinen taitonsa testataan. Kummastakin osasta erinomaisesti selviytyneet saavat suoritusmerkinnät sekä ruotsin suullisesta että kirjallisesta opintojaksosta.

Alkukoe on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet ruotsin kielen taitojaan lukion jälkeen, koska kokeessa testataan myös ammattipainotteista kieltä. Alkukokeeseen saa osallistua vain kerran.

ENGLANTI
Tekstinymmärtämisen kurssien vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen rästitenttipäivinä 
ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain englannin pakollisista tekstin ymmärtämisen peruskursseista, ei muista pakollisista, valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.

Kokeesta erinomaisesti selviytyneet (80 % tehtävistä oikein) saavat suoritusmerkinnän tekstin ymmärtämisen opintojaksosta. Alkukoe on tarkoitettu lähinnä opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet kielitaitoaan lukion jälkeen, koska kokeessa on ammattipainotteista kieltä. Kokeeseen saa osallistua vain kerran.

MUUT KIELET
Alkukokeita ei järjestetä saksan, ranskan, venäjän, espanjan tai saamen kielissä.

KOHTI MONIPUOLISTA KIELITAITOA 

Kielikeskuksessa voit hankkia monipuolisen kielitaitoprofiilin. Tarjolla on perusopetuksen lisäksi myös valikoima kielen ja kulttuurin 25 op:n sivuainekokonaisuuksia sekä vapaaehtoisia alkeis- ja jatkokursseja.