AIKUISKASVATUS, KASVATUSTIEDE JA MEDIAKASVATUS


KANDIDAATIN TUTKINTO

PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (12 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)
(valitaan yksi seuraavista, paitsi mediakasvatuksessa, jossa suoritetaan Tieteellisen kirjoittamisen perusteet) 
KSUO0001   Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
XKIR0001    Kielen- ja tekstinhuolto 2 op
XKIR0002    Erilaiset asiatekstit 2 op

Puheviestintä (2 op) (valitaan yksi seuraavista)
XPUH0001    Puheviestintä 2 op
XPUH0002    Esiintymistaito 2 op
XPUH0003    Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0004    Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 op
XPUH0005    Haastattelu- ja ohjaustaidot 2 op

Ruotsi (3 op)
KRUO0010   Ruotsin kirjallinen taito 1 op
KRUO0011   Ruotsin suullinen taito 2 op

Englanti (5 op)
KENG0001   English: Reading Comprehension 2 ECTS cr
KENG0002   English: Oral Skills 3 ECTS cr


MAISTERIN TUTKINTO

PAKOLLISET VIESTINTÄOPINNOT (2 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)

XAKA0102   Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op