LUOKANOPETTAJAKOULUTUS


KANDIDAATIN TUTKINTO

PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (12 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)

LSUO0001   Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

Puheviestintä (2 op)
LSUO0002    Puheviestintä 2 op

Ruotsi (3 op)
LRUO0010   Ruotsin kirjallinen taito 1 op
LRUO0011   Ruotsin suullinen taito 2 op

Englanti (5 op)
LENG0001   English: Reading Comprehension 2 ECTS cr
LENG0002    English: Oral Skills 3 ECTS cr


MAISTERIN TUTKINTO

PAKOLLISET VIESTINTÄOPINNOT (2 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)

XAKA0102    Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op