KIELI TAI VIESTINTÄ SIVUAINEENA (25 op)


KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)

Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu yliopiston ja avoimen yliopiston opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vieraan kielen perusopinnot tai joilla on vastaavat tiedot. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta.

Opintojen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan oman alan kirjallisuutta ja ilmaisemaan itseään sekä suullisesti että kirjallisesti vieraalla kielellä. Opiskelijalle hahmottuu yleiskuva vieraasta kulttuurista ja historiasta, eilisestä ja tästä päivästä. Opiskelija pystyy analysoimaan ja tekemään vertailuja suomalaisen ja vieraan kulttuurin välillä. Täten kokonaisuus luo pohjan kanssakäymiselle ulkomaalaisten kanssa työelämässä, tutkimuksen tai opiskelun parissa sekä vapaa-ajalla.


INTERCULTURAL COMMUNICATION PROGRAM (ICP) (25 ECTS cr)

The purpose of the program is to introduce the salient themes in the field of intercultural communication and to provide students with the theoretical and practical foundation needed to study intercultural interaction. The aim of the teaching is to familiarize students with the communicative practices of Finnish and foreign cultures and to explore the impact of these practices on broader social issues. Intercultural communication skills are particularly significant in a world which is becoming increasingly global and international. The program is designed for Finnish and foreign degree students, exchange students, and special groups. Most of the courses are taught in English; some are given in French, German, Russian or Finnish.


KIELI TAI VIESTINTÄ SIVUAINEENA (25 op) 2009-2010

English: Language Use and Culture (25 ECTS cr)
Intercultural Communication Program (ICP) (25 ECTS cr)
Saksa: Kielen käyttö ja kulttuuri (25 op)
Suomi: Kielen käyttö ja kulttuuri (25 op) (Finnish for Foreigners)
Venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri (25 op)