KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)

Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu yliopiston ja avoimen yliopiston opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vieraan kielen perusopinnot tai joilla on vastaavat tiedot. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta.

Opintojen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan oman alan kirjallisuutta ja ilmaisemaan itseään sekä suullisesti että kirjallisesti vieraalla kielellä. Opiskelijalle hahmottuu yleiskuva vieraasta kulttuurista ja historiasta, eilisestä ja tästä päivästä. Opiskelija pystyy analysoimaan ja tekemään vertailuja suomalaisen ja vieraan kulttuurin välillä. Täten kokonaisuus luo pohjan kanssakäymiselle ulkomaalaisten kanssa työelämässä, tutkimuksen tai opiskelun parissa sekä vapaa-ajalla.

XVEN0200 VENÄJÄ: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)

XVEN0221 Venäjän täydentävä kurssi (3 op)
XVEN0222 Venäjän kuullun ymmärtäminen (3 op)
XVEN0223 Venäjän tekstianalyysikurssi (4 op)
XVEN0224 Venäjän suullinen kielitaito 1 (3 op)
XVEN0225 Maantuntemus: Venäjä (3 op)
XVEN0226 Venäjän kulttuuritietous (3 op)
XVEN0227 Venäjän suullinen kielitaito 2 (3 op)
XVEN0228 Venäjän kirjoittaminen ja kirjallinen viestintä (3 op)


XVEN0200 VENÄJÄ: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)

Syyslukukausi 2009
XVEN0222 Venäjän kuullun ymmärtäminen (3 op)
XVEN0224 Venäjän suullinen kielitaito 1 (3 op)
XVEN0227 Venäjän suullinen kielitaito 2 (3 op)

Kevätlukukausi 2010

XVEN0225 Maantuntemus: Venäjä (3 op)
XVEN0226 Venäjän kulttuuritietous (3 op)
XVEN0228 Venäjän kirjoittaminen ja kirjallinen viestintä (3 op)

Syyslukukausi 2010
XVEN0221 Venäjän täydentävä kurssi (3 op)
XVEN0223 Venäjän tekstianalyysikurssi (4 op)