AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMA


KANDIDAATIN TUTKINTO

PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (13 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)

ASUO0001   Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

Puheviestintä (2 op)
ASUO0002   Puheviestintä 2 op

Ruotsi (3 op)
ARUO0010   Ruotsin kirjallinen taito 1 op
ARUO0011   Ruotsin suullinen taito 2 op

Englanti (6 op)
AENG0001   English: Reading Comprehension 3 ECTS cr
AENG0002   English: Oral Skills 3 ECTS cr