TEACH AND LEARN - PARITYÖSKENTELYOHJELMA (2 op)

Kielikeskus ohjaa ja valvoo Teach and Learn - parityöskentelyohjelmaa, jossa opiskelijat opastavat toisiaan omaan kieleensä ja kulttuuriinsa. Opiskelijat tapaavat toisiaan säännöllisesti viikoittain ja keskustelevat ennalta sovituista teemoista. Kurssin alussa sovitaan käsiteltävistä sisällöistä yhdessä kielikeskuksen opettajan kanssa, jolle myös raportoidaan tapaamisten kulusta ja oppimisen edistymisestä seurantapäiväkirjan avulla.

Teach and Learn - parityöskentelyohjelman tavoitteena on 
1. antaa mahdollisuus tutustua kohdemaan kulttuuriin ja elämään sekä kehittää kommunikointitaitoja kohdekielessä
2. käyttää molempia kieliä tasapuolisesti niin, että molempien kielten puhujat saavat harjoitusta kohdekielessä 3. lisätä kontakteja suomalaisten ja ulkomaalaisten välillä
4. auttaa ulkomaalaisia opiskelijoita sopeutumaan suomalaiseen elämään ja toisaalta valmentaa suomalaisia opiskelijoita ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua varten.

Ohjelma on tarkoitettu kaikentasoisille kielen oppijoille, myös alkeisopiskelijoille. Opiskelijoilta vaaditaan säännöllistä osallistumista pienryhmäkokoontumisiin, seurantapäiväkirjan kirjoittamista ja raportointia tutor-ohjaajalle. Työpanos on yhteensä 50 tuntia ja kokoontumisia 1-2 kertaa viikossa.

Hyväksytysti suoritetusta ohjelmasta kumpikin opiskelija saa kaksi opintopistettä sen kielen koodilla, jota on ohjelmassa opiskellut (esim. suomi vieraana kielenä XFIN0010, venäjä XVEN0010 jne.) ja arvosteluna käytetään hyväksytty/hylätty -arviointia. Ohjelma on valinnainen eikä korvaa muita kielikursseja vaan täydentää niitä.