VALMENTAVAT KIELIKURSSIT


ESPANJA

Espanjan valmentavan kurssin tavoitteena on tarjota aikaisemmin espanjaa lukeneille opiskelijoille tehokasta valmentavaa kertausta ennen kuin he aloittavat tekstinymmärtämisen kurssin.

RUOTSI


NÄTFRÄSCH - ruotsin valmentava verkkokurssi (2 op)
Verkkokurssin voi suorittaa kuka tahansa Lapin yliopiston opiskelija, joka ei ole suorittanut ruotsin valmentavaa tai ruotsin pakollisia kursseja. Tavoitteena on kerrata ruotsin kielen keskeisiä kielioppirakenteita, tuottaa ruotsinkielistä tekstiä sekä harjoitella kuullun- ja tekstinymmärtämistä. Kurssi ei korvaa minkään tiedekunnan pakollista tai valinnaista ruotsin kurssia.

Kurssi suoritetaan itsenäisesti tutorin avulla. Kurssi koostuu erilaisista teksteistä, ääninäytteistä ja tehtävistä verkossa. Apuvälineenä kurssin suorittamiseen käytetään elektronista oppimisympäristöä (Optima), johon kerätään kurssin aikana tehtyjä tehtäviä ja kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa. Tutor lukee ja kommentoi tehtävät Optimassa.

Kurssille ilmoittaudutaan ensin WebOodissa ja sitten Nätfräsch-linkin http://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/ kautta täytetään aloituslomake, joka lähetetään tutorille. Oheinen linkki on myös kielikeskuksen pääsivulla.

XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi (2 op)
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
1. eivät ole suorittaneet ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa tai joiden B-ruotsin ylioppilasarvosana on korkeintaan cum laude tai joiden ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika
2. ovat suorittaneet vain osan ruotsin pakollisista lukiokursseista
3. eivät ole osallistuneet aiemmin ruotsin kursseille Lapin yliopistossa/muussa korkeakoulussa, eivätkä ole siis suorittaneet ruotsin valmentavaa kurssia tai ruotsin pakollisia kursseja
4. osallistuvat oppiaineensa pakolliselle ruotsin kurssille joko samassa periodissa tai saman lukuvuoden aikana.

SAKSA JA VENÄJÄ

Saksan ja venäjän valmentavien kurssien tavoitteena on tarjota aikaisemmin saksaa ja venäjää lukeneille opiskelijoille tehokasta valmentavaa kertausta ennen kuin he aloittavat tekstinymmärtämisen kursseja. Kurssi tarjotaan aina silloin kun muuta kertaustarjontaa ei ole eli niinä lukukausina, jolloin ei tarjota muita kielioppia kertaavia kursseja (XSAK0201, XVEN0201, XSAK0003-4, XVEN0003-4).


VALMENTAVAT KIELIKURSSIT 2009-2010

XRUO0007  Nätfräsch (ruotsin valmentava verkkokurssi) (2 op)
XRUO0008  Ruotsin valmentava kurssi (2 op)
XESP0007  Spanish Preparation Course (3 ECTS cr)


Syyslukukausi 2009

XRUO0007  Nätfräsch (ruotsin valmentava verkkokurssi) (2 op)
XRUO0008  Ruotsin valmentava kurssi (2 op)
XESP0007  Spanish Preparation Course (3 ECTS cr)

Kevätlukukausi 2010

XRUO0007  Nätfräsch (ruotsin valmentava verkkokurssi) (2 op)
XRUO0008  Ruotsin valmentava kurssi (2 op)