VAPAAEHTOISET ALKEIS- JA JATKOKURSSIT 1-4

Vapaaehtoiset vieraiden kielten alkeis- ja jatkokurssit 1-4 on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Opetuskielenä on joko suomi tai englanti. Kurssit, joiden nimet ovat englanniksi, myös opetetaan englanniksi. 

Kurssi 1, esim. XVEN0001 Venäjä 1, lähtee aivan alkeista, eikä opiskelijoilta edellytetä aiempia opintoja kielestä. Aikaisemmin kieltä lukeneet ohjataan sopivan tasoiselle kurssille. Alkeis- ja jatkokursseilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Pääpaino on kuitenkin fonetiikan ja peruskieliopin rakenteiden opiskelussa sekä suullisen kielitaidon harjaannuttamisessa ja puheen ymmärtämisen harjoittelemisessa.

Opintojen tavoitteena on nostaa opiskelijoiden aktiivinen ja passiivinen kielitaito riittävän korkealle tasolle, jotta he pystyvät osallistumaan pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä hyödyntämään kielitaitoa esim. vaihto-opiskelussa.


VAPAAEHTOISET KIELIKURSSIT 2009-2010

Chinese 1-2
Finnish for Foreigners 1-4
Survival Finnish
French 1-4
Italian 1-4
Japanese 1-2
Saksa 1-4
Spanish 1-4
Venäjä 1-4


Syyslukukausi 2009

1. periodi
Chinese 1  (3 ECTS cr)
Finnish for Foreigners 1  (3 ECTS cr)
Survival Finnish  (2 ECTS cr)
French 1  (2 ECTS cr)
Italian 1  (2 ECTS cr)
Japanese 1  (3 ECTS cr)
Saksa 1  (2 op)
Spanish 1  (2 ECTS cr)
Spanish 2  (2 ECTS cr)
Venäjä 1  (3 op)
Venäjä 2  (3 op)

2. periodi
Chinese 1  (continues) (3 ECTS cr)
Finnish for Foreigners 2  (continues) (3 ECTS cr)
Finnish for Foreigners 3  (3 ECTS cr)
Survival Finnish  (2 ECTS cr)
French 2  (2 ECTS cr)
Italian 2   (2 ECTS cr)
Japanese 1  (continues) (3 ECTS cr)
Saksa 2  (2 op)
Spanish 3  (2 ECTS cr)
Venäjä 3  (3 op)
Venäjä 4  (3 op)


Kevätlukukausi 2010

3. periodi
Chinese 2  (3 ECTS cr)
Finnish for Foreigners 1  (3 ECTS cr)
Finnish for Foreigners 2  (3 ECTS cr)
Finnish for Foreigners 4  (3 ECTS cr)
Survival Finnish  (2 ECTS cr)
French 3  (2 ECTS cr)
Italian 3  (2 ECTS cr)
Japanese 2  (3 ECTS cr)
Saksa 3  (2 op)
Spanish 4  (2 ECTS cr)

4. periodi
Chinese 2  (continues) (3 ECTS cr)
Finnish for Foreigners 2  (continues) (3 ECTS cr)
Finnish for Foreigners 3  (3 ECTS cr)
French 4  (2 ECTS cr)
Italian 4  (2 ECTS cr)
Japanese 2  (continues) (3 ECTS cr)
Saksa 4  (2 op)