KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

AIKUISKASVATUS, KASVATUSTIEDE JA MEDIAKASVATUS


KANDIDAATIN TUTKINTO

Kandidaatintutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (12 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)
 
KSUO0001  Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

Puheviestintä (2 op) (valitaan yksi seuraavista)
XPUH0001   Puheviestintä 2 op 
XPUH0002   Esiintymistaito 2 op
XPUH0003   Ryhmäviestintä 2 op 
XPUH0004   Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 op
XPUH0005   Haastattelu- ja ohjaustaidot 2 op

Ruotsi (3 op) 
KRUO0010  Ruotsin kirjallinen taito 1 op 
KRUO0011  Ruotsin suullinen taito 2 op

Englanti (5 op)
KENG0001   English: Reading Comprehension 2 ECTS cr
KENG0002   English: Oral Skills 3 ECTS cr

MAISTERIN TUTKINTO

Maisterintutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (2 op/5 op) 

Aikuiskasvatus ja kasvatustiede (2 op):
Akateemiset tekstitaidot (2 op) 
XAKA0102   Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op

Mediakasvatus (5 op):
Englanti (5 op) 
 
KENG0005   Academic Writing 5 ECs crKurssien aikataulut ja kuvaukset ovat WebOodissa.