XFIN0200 SUOMI: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)
(Suomea ulkomaalaisille)

Suomi: kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu yliopiston, avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle, jotka ovat suorittaneet suomen kielen perusopinnot tai joilla on vastaavat tiedot. Kurssit opetetaan suomeksi lukuunottamatta kahta ensimmäistä (XFIN0201, XFIN0202), joissa apukielenä käytetään tarvittaessa englantia. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja.

Opinnoissa perehdytään suomen kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta. 

Opintojen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan oman alan kirjallisuutta suomen kielellä ja ilmaisemaan itseään suhteellisen sujuvalla suomella sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelijalle hahmottuu yleiskuva suomalaisesta kulttuurista ja historiasta, eilisestä ja tästä päivästä. Opiskelija pystyy analysoimaan ja tekemään vertailuja oman kulttuurin ja suomalaisen kulttuurin välillä.

XFIN0200 SUOMI: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)
(Suomea ulkomaalaisille)

XFIN0201 Suomen rakenne ja sanasto 1 (3 op)
XFIN0202 Suomen tekstikurssi 1 (2 op)
XFIN0203 Suomen suullinen kielitaito 1 (2 op)
XFIN0204 Suomen kirjoituskurssi 1 (2 op)
XFIN0205 Suomen kulttuuritietous 1 (3 op)
XFIN0206 Suomen rakenne ja sanasto 2 (3 op)
XFIN0207 Suomen tekstikurssi 2 (2 op)
XFIN0208 Suomen suullinen kielitaito 2 (2 op)
XFIN0209 Suomen kirjoituskurssi 2 (2 op)
XFIN0210 Suomen seminaaritaidot (2 op)
XFIN0211 Suomen kulttuuritietous 2 (2 op) 

Vapaaehtoiset kurssit
XFIN0212 Suomen kielen kertauskurssi (2 op)
XFIN0008 Suomen tekstin ymmärtäminen ja keskustelu (2 op)

Kurssien aikataulut ja kuvaukset ovat WebOodissa.XFIN0200 SUOMI: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)
(Suomea ulkomaalaisille)

Syyslukukausi 2010  
XFIN0202 Suomen tekstikurssi 1 (2 op)
XFIN0204 Suomen kirjoituskurssi 1 (2 op)
XFIN0206 Suomen rakenne ja sanasto 2 (3 op)
XFIN0208 Suomen suullinen kielitaito 2 (2 op)
XFIN0205 Suomen kulttuuritietous 1 (3 op)  (Infotilaisuus 7.9. klo 16-18)
XFIN0211 Suomen kulttuuritietous 2 (2 op)  (Infotilaisuus 7.9. klo 18-20)

Kevälukukausi 2011
XFIN0205 Suomen kulttuuritietous 1 (3 op)
XFIN0211 Suomen kulttuuritietous 2 (2 op)
XFIN0203 Suomen suullinen kielitaito 1 (2 op)
XFIN0207 Suomen tekstikurssi 2 (2 op) 
XFIN0209 Suomen kirjoituskurssi 2 (2 op)
XFIN0210 Suomen seminaaritaidot (2 op)
XFIN0201 Suomen rakenne ja sanasto 1 (3 op)