TAITEIDEN TIEDEKUNTA

KUVATAIDEKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA


Kandidaatintutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (13 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)

USUO0001  Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

Puheviestintä (2 op)
USUO0002  Puheviestintä 2 op

Ruotsi (3 op)
URUO0010  Ruotsin kirjallinen taito 1 op
URUO0011  Ruotsin suullinen taito 2 op

Englanti (6 op)
UENG0001  English: Reading Comprehension 3 ECTS cr
UENG0002 English: Oral Skills 3 ECTS cr


Kurssien aikataulut ja kuvaukset ovat WebOodissa.