TAITEIDEN TIEDEKUNTA

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA


Kandidaatintutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (13 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)

FSUO0001  Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

Puheviestintä (2 op)
FSUO0002  Puheviestintä 2 op

Ruotsi (3 op)
FRUO0010  Ruotsin kirjallinen taito 1 op
FRUO0011  Ruotsin suullinen taito 2 op

Englanti (6 op)
FENG0001  English: Reading Comprehension 3 ECTS cr
FENG0002  English: Oral Skills 3 ECTS cr


Kurssien aikataulut ja kuvaukset ovat WebOodissa.