TAITEIDEN TIEDEKUNTA

TEOLLISEN MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA


Kandidaatintutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (13 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)

MSUO0001  Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

Puheviestintä (2 op)
MSUO0002  Puheviestintä 2 op

Ruotsi (3 op)
MRUO0010  Ruotsin kirjallinen taito 1 op
MRUO0011  Ruotsin suullinen taito 2 op

Englanti (6 op)
MENG0001  English: Reading Comprehension 3 ECTS cr
MENG0002  English: Oral Skills 3 ECTS cr


Kurssien aikataulut ja kuvaukset ovat WebOodissa.