KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

AIKUISKASVATUS, KASVATUSTIEDE JA MEDIAKASVATUS


KANDIDAATIN TUTKINTO

Kandidaatintutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (12 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)

KSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

Puheviestintä (2 op) (valitaan yksi seuraavista)
XPUH0001  Puheviestintä 2 op
XPUH0002  Esiintymistaito 2 op
XPUH0003  Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0004  Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 op
XPUH0005  Haastattelu- ja ohjaustaidot 2 op

Ruotsi (3 op)
KRUO0010  Ruotsin kirjallinen taito 1 op
KRUO0011  Ruotsin suullinen taito 2 op

Englanti (5 op)
KENG0001  English: Reading Comprehension 2 ECTS cr
KENG0002  English: Oral Skills 3 ECTS cr


MAISTERIN TUTKINTO

Maisterintutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (2 op/5 op) 

Aikuiskasvatus ja kasvatustiede (2 op):
Akateemiset tekstitaidot (2 op)
XAKA0102  Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op

Mediakasvatus (5 op):
Englanti (5 op) 
 
KENG0005  Academic Writing 5 ECTS cr