KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

LUOKANOPETTAJAKOULUTUS


KANDIDAATIN TUTKINTO

Kandidaatintutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (12 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)

LSUO0001  Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

Puheviestintä (2 op)
LSUO0002  Puheviestintä 2 op

Ruotsi (3 op)
LRUO0010  Ruotsin kirjallinen taito 1 op
LRUO0011  Ruotsin suullinen taito 2 op

Englanti (5 op)
LENG0001  English: Reading Comprehension 2 ECTS cr
LENG0002  English: Oral Skills 3 ECTS cr


MAISTERIN TUTKINTO

Maisterintukinnon pakolliset viestintäopinnot (2 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)

XAKA0102  Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op