KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)

Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu yliopiston opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vieraan kielen perusopinnot tai joilla on vastaavat tiedot. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta.

Opintojen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan oman alan kirjallisuutta ja ilmaisemaan itseään sekä suullisesti että kirjallisesti vieraalla kielellä. Opiskelijalle hahmottuu yleiskuva vieraasta kulttuurista ja historiasta, eilisestä ja tästä päivästä. Opiskelija pystyy analysoimaan ja tekemään vertailuja suomalaisen ja vieraan kulttuurin välillä. Täten kokonaisuus luo pohjan kanssakäymiselle ulkomaalaisten kanssa työelämässä, tutkimuksen tai opiskelun parissa sekä vapaa-ajalla.

XSAK0200 SAKSA: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)

Pakolliset opintojaksot:
XSAK0201 Saksan kieliopin kertaus (CEFR B1) (3 op)
XSAK0202 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B2) (3 op)
XSAK0204 Saksan suullinen kielitaito 1 (CEFR B1) (2 op)
XSAK0205 Saksan suullinen kielitaito 2 (CEFR B1) (2 op)
XSAK0206 Saksan suullinen kielitaito 3 (CEFR B2) (2 op)
XSAK0207 Saksan kuullun ymmärtäminen ja ääntäminen (CEFR B1) (2 op)
XSAK0208 Maantuntemus: Saksa (3 op)
XSAK0211 Saksan kirjallinen viestintä (CEFR B2) (3 op)
XSAK0212 Saksankielisten maiden kulttuuritietous (3 op)

Vaihtoehtoinen, pakollinen opintojakso:
XSAK0209 Maantuntemus: Itävalta (2 op) tai
XSAK0210 Maantuntemus: Sveitsi (2 op)

Ylimääräinen, vapaaehtoinen opintojakso:
XSAK0214 Saksan suullisen taidon täydentävä kurssi (CEFR B2) (2 op)

XSAK0200 SAKSA: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)

Syyslukukausi 2011
XSAK0205 Saksan suullinen kielitaito 2 (2 op)
XSAK0208 Maantuntemus: Saksa (3 op)
XSAK0209 Maantuntemus: Itävalta (2 op)
XSAK0211 Saksan kirjallinen viestintä (3 op)

Kevätlukukausi 2012

XSAK0202 Saksan tekstin ymmärtäminen (3 op)
XSAK0206 Saksan suullinen kielitaito 3 (2 op)
XSAK0212 Saksankielisten maiden kulttuuritietous (3 op)
 
Syyslukukausi 2012
XSAK0201 Saksan kieliopin kertaus (3 op)
XSAK0204 Saksan suullinen kielitaito 1 (2 op)
XSAK0207 Saksan kuullun ymmärtäminen ja ääntäminen (2 op)