VAPAAEHTOISET ALKEIS- JA JATKOKURSSIT 1-4

Vapaaehtoiset vieraiden kielten alkeis- ja jatkokurssit 1-4 on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Opetuskielenä on joko suomi tai englanti. Kurssit, joiden nimet ovat englanniksi, myös opetetaan englanniksi

Kurssi 1, esim. XVEN0001 Venäjä 1, lähtee aivan alkeista, eikä opiskelijoilta edellytetä aiempia opintoja kielestä. Aikaisemmin kieltä lukeneet ohjataan sopivan tasoiselle kurssille. Alkeis- ja jatkokursseilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Pääpaino on kuitenkin fonetiikan ja peruskieliopin rakenteiden opiskelussa sekä suullisen kielitaidon harjaannuttamisessa ja puheen ymmärtämisen harjoittelemisessa.

Opintojen tavoitteena on nostaa opiskelijoiden aktiivinen ja passiivinen kielitaito riittävän korkealle tasolle, jotta he pystyvät osallistumaan pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä hyödyntämään kielitaitoa esim. vaihto-opiskelussa.


VAPAAEHTOISET KIELIKURSSIT 2011-2012

Chinese 1-4
Chinese Culture
Finnish for Foreigners 1-4 or Survival Finnish
French 1-4
Italian 1-4
Japanese 1-2
Saksa 1-4
Spanish 1-4
Venäjä 1-4

Kurssien aikataulut ja kuvaukset ovat WebOodissa.


Syyslukukausi 2011

1. periodi 
XFIN0007  Survival Finnish (2 ECTS cr)
XFIN0001  Finnish for Foreigners 1 (3 ECTS cr)
XRAN0001  French 1 (3 ECTS cr)
XITA0001   Italian 1 (3 ECTS cr) 
XJAP0001  Japanese 1 (3 ECTS cr)
XSAK0001  Saksa 1 (3 op)
XESP0001  Spanish 1 (3 ECTS cr) 
XESP0002  Spanish 2 (3 ECTS cr)
XVEN0001  Venäjä 1 (3 op)

2. periodi
XFIN0002  Finnish for Foreigners 2 (3 ECTS cr)
XKII0001   Chinese 1 (3 ECTS cr)
XRAN0002  French 2 (3 ECTS cr)
XITA0002  Italian 2 (3 ECTS cr)
XSAK0002  Saksa 2 (3 op)
XESP0003  Spanish 3 (3 ECTS cr) 

XVEN0002  Venäjä 2 (3 op) 


Kevätlukukausi 2012
 

3. periodi
XFIN0003  Finnish for Foreigners 3 (3 ECTS cr) (continues from the autumn term)
XFIN0007  Survival Finnish (2 ECTS cr)
XFIN0001  Finnish for Foreigners 1 (3 ECTS cr)
XFIN0002  Finnish for Foreigners 2 (3 ECTS cr)

XKII0002   Chinese 2 (3 ECTS cr)
XKII0007   Chinese Culture (3 ECTS cr) 
XRAN0003  French 3 (3 ECTS cr)
XITA0003  Italian 3 (3 ECTS cr)
XJAP0002  Japanese 2 (3 ECTS cr)
XSAK0003  Saksa 3 (3 op)
XESP0004  Spanish 4 (3 ECTS cr)
XVEN0003  Venäjä 3 (3 op)
XVEN0004  Venäjä 4 (3 op)

4. periodi
XFIN0003  Finnish for Foreigners 3 (3 ECTS cr)
XKII0003  Chinese 3 (3 ECTS cr)
XKII0004   Chinese 4 (3 ECTS cr)
XITA0004  Italian 4 (3 ECTS cr)
XRAN0004  French 4 (3 ECTS cr)
XSAK0004  Saksa 4 (3 op)