KIELIKESKUKSEN OPINTO-OPAS 2012-2013


Kielikeskuksen päätehtävänä on tarjota kandidaatin ja maisterin tutkintoihin liittyviä ammattipainotteisia kieli- ja viestintäopintoja. Tämän lisäksi kielikeskus järjestää vapaaehtoisia alkeis- ja jatkokursseja saksassa, ranskassa, venäjässä, espanjassa, italiassa, japanissa ja kiinassa sekä pakollisille kielikursseille valmentavia kursseja ruotsissa, saksassa, venäjässä ja espanjassa. 

Englannin, saksan ja venäjän kielen ja kulttuurin 25 opintopisteen opintokokonaisuudet mahdollistavat kielen syvemmän opiskelun. Intercultural Communication Program taas mahdollistaa syventymisen kulttuurien väliseen viestintään. Kielikeskus tarjoaa myös ulkomaalaisille Finnish for Foreigners alkeis- ja jatkokursseja sekä suomen kielen käytön ja kulttuurin 25 opintopisteen kokonaisuuden.