VIERAAN KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)

Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu yliopiston opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vieraan kielen perusopinnot tai joilla on vastaavat tiedot. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta.

Opintojen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan oman alan kirjallisuutta ja ilmaisemaan itseään sekä suullisesti että kirjallisesti vieraalla kielellä. Opiskelijalle hahmottuu yleiskuva vieraasta kulttuurista ja historiasta, eilisestä ja tästä päivästä. Opiskelija pystyy analysoimaan ja tekemään vertailuja suomalaisen ja vieraan kulttuurin välillä. Täten kokonaisuus luo pohjan toimimiselle kansainvälistyvässä maailmassa.  

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa kolmessa lukukaudessa. Sitä ei kuitenkaan ole pakko suorittaa kokonaan, vaan yksittäisiäkin kursseja voi valita oman mielenkiinnon mukaan.

Opetusta annetaan englannin, saksan ja venäjän opintokokonaisuuksissa. 


SUOMI: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)

Suomi: kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu yliopiston, avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun ulkomaalaisille opiskelijoille ja henkilökunnalle, jotka ovat suorittaneet suomen kielen perusopinnot tai joilla on vastaavat tiedot. Kurssit opetetaan suomeksi lukuunottamatta XFIN0205 Finnish: Cultural Studies 1 -kurssia, joka luennoidaan englanniksi sekä kahta ensimmäistä opintojaksoa (XFIN0201, XFIN0202), joissa apukielenä käytetään tarvittaessa englantia. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja.

Opinnoissa perehdytään suomen kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta.

Opintojen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan oman alan kirjallisuutta suomen kielellä ja ilmaisemaan itseään suhteellisen sujuvalla suomella sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelijalle hahmottuu yleiskuva suomalaisesta kulttuurista ja historiasta, eilisestä ja tästä päivästä. Opiskelija pystyy analysoimaan ja tekemään vertailuja oman kulttuurin ja suomalaisen kulttuurin välillä.


INTERCULTURAL COMMUNICATION PROGRAMME (ICP) (25 ECTS cr)

In a globalizing world, problems and misunderstandings rooted in cultural differences are increasing steadily. The purpose of the Intercultural Communication Programme (ICP) is to introduce the main topics in the field of intercultural communication and to enable participants to analyse and understand culture related aspects of communication. At the same time, they are expected to widen and/or deepen their language and culture skills considerably.

The ICP is suitable for Finnish and exchange students alike. Participants do not have to complete the entire programme, but are free to choose individual courses according to their own interests. However, participation in the introductory course is highly recommended to anyone interested in the subject of intercultural communication.


KIELI TAI VIESTINTÄ SIVUAINEENA (25 op) 

English: Language Use and Culture (25 ECTS cr)
Intercultural Communication Programme (ICP) (25 ECTS cr)
Saksa: Kielen käyttö ja kulttuuri (25 op)
Suomi: Kielen käyttö ja kulttuuri (25 op) (Finnish for Foreigners)
Venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri (25 op)