XFIN0200 SUOMI: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)
(Suomea ulkomaalaisille)

Suomi: kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu yliopiston, avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun ulkomaalaisille opiskelijoille ja henkilökunnalle, jotka ovat suorittaneet suomen kielen perusopinnot tai joilla on vastaavat tiedot. Kurssit opetetaan suomeksi lukuunottamatta XFIN0205 Finnish: Cultural Studies 1 -kurssia, joka luennoidaan englanniksi sekä kahta ensimmäistä opintojaksoa (XFIN0201, XFIN0202), joissa apukielenä käytetään tarvittaessa englantia. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja.

Opinnoissa perehdytään suomen kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta.

Opintojen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan oman alan kirjallisuutta suomen kielellä ja ilmaisemaan itseään suhteellisen sujuvalla suomella sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelijalle hahmottuu yleiskuva suomalaisesta kulttuurista ja historiasta, eilisestä ja tästä päivästä. Opiskelija pystyy analysoimaan ja tekemään vertailuja oman kulttuurin ja suomalaisen kulttuurin välillä.

XFIN0200 SUOMI: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)
(Suomea ulkomaalaisille)

XFIN0201 Suomen rakenne ja sanasto 1 (CEFR B1) (3 op)
XFIN0202 Suomen tekstikurssi 1 (CEFR B1) (2 op)
XFIN0203 Suomen suullinen kielitaito 1 (CEFR B1) (2 op)
XFIN0204 Suomen kirjoituskurssi 1 (CEFR B1) (2 op)
XFIN0205 Finnish: Cultural Studies 1 (3 ECTS cr)
XFIN0206 Suomen rakenne ja sanasto 2 (CEFR B2) (3 op)
XFIN0207 Suomen tekstikurssi 2 (CEFR B2) (2 op)
XFIN0208 Suomen suullinen kielitaito 2 (CEFR B2) (2 op)
XFIN0209 Suomen kirjoituskurssi 2 (CEFR B2) (2 op)
XFIN0210 Suomen seminaaritaidot (CEFR B2) (2 op)
XFIN0211 Suomen kulttuuritietous 2 (2 op)

Vapaaehtoiset kurssit
XFIN0212 Suomen kielen kertauskurssi (CEFR B2) (2 op)
XFIN0008 Suomen tekstin ymmärtäminen ja keskustelu (CEFR C1) (2 op)


XFIN0200 SUOMI: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)
(Suomea ulkomaalaisille)

Syyslukukausi 2012
XFIN0201 Suomen rakenne ja sanasto 1 (CEFR B1) (3 op)
XFIN0202 Suomen tekstikurssi 1 (CEFR B1) (2 op)
XFIN0203 Suomen suullinen kielitaito 1 (CEFR B1) (2 op)
XFIN0204 Suomen kirjoituskurssi 1 (CEFR B1) (2 op)
XFIN0205 Finnish: Cultural Studies 1 (3 ECTS cr) (luentosarja englanniksi, eri luennoitsijoita) 
XFIN0211 Suomen kulttuuritietous 2 (2 op) (infotilaisuus)

Kevätlukukausi 2013
XFIN0205 Finnish: Cultural Studies 1 (3 ECTS cr) (luentosarja englanniksi, eri luennoitsijoita) 
XFIN0206 Suomen rakenne ja sanasto 2 (CEFR B2) (3 op)
XFIN0207 Suomen tekstikurssi 2 (CEFR B2) (2 op)
XFIN0208 Suomen suullinen kielitaito 2 (CEFR B2) (2 op)
XFIN0209 Suomen kirjoituskurssi 2 (CEFR B2) (2 op)
XFIN0210 Suomen seminaaritaidot (CEFR B2) (2 op)
XFIN0211 Suomen kulttuuritietous 2 (2 op)