KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)

Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu yliopiston opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vieraan kielen perusopinnot tai joilla on vastaavat tiedot. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta.

Opintojen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan oman alan kirjallisuutta ja ilmaisemaan itseään sekä suullisesti että kirjallisesti vieraalla kielellä. Opiskelijalle hahmottuu yleiskuva vieraasta kulttuurista ja historiasta, eilisestä ja tästä päivästä. Opiskelija pystyy analysoimaan ja tekemään vertailuja suomalaisen ja vieraan kulttuurin välillä. Täten kokonaisuus luo pohjan toimimiselle kansainvälistyvässä maailmassa.  

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa kolmessa lukukaudessa. Sitä ei kuitenkaan ole pakko suorittaa kokonaan, vaan yksittäisiäkin kursseja voi valita oman mielenkiinnon mukaan.


XVEN0200 VENÄJÄ: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)
XVEN0221 Venäjän täydentävä kurssi (CEFR B1) (3 op)
XVEN0222 Venäjän kuullun ymmärtäminen  (CEFR B2) (3 op)
XVEN0223 Venäjän tekstianalyysikurssi (CEFR B2) (4 op)
XVEN0224 Venäjän suullinen kielitaito 1 (CEFR B2) (3 op)
XVEN0225 Maantuntemus: Venäjä (CEFR B2) (3 op)
XVEN0226 Venäjän kulttuuritietous (CEFR B2) (3 op)
XVEN0227 Venäjän suullinen kielitaito 2 (CEFR B2) (3 op)
XVEN0228 Venäjän kirjoittaminen ja kirjallinen viestintä (CEFR B2) (3 op)


XVEN0200 VENÄJÄ: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)

Syyslukukausi 2012
XVEN0222 Venäjän kuullun ymmärtäminen (CEFR B2) (3 op)
XVEN0224 Venäjän suullinen kielitaito 1 (CEFR B2) (3 op)
XVEN0227 Venäjän suullinen kielitaito 2 (CEFR B2) (3 op)

Kevätlukukausi 2013
XVEN0228 Venäjän kirjoittaminen ja kirjallinen viestintä (CEFR B2) (3 op)

Syyslukukausi 2013
XVEN0225 Maantuntemus: Venäjä (CEFR B2) (3 op)
XVEN0226 Venäjän kulttuuritietous (CEFR B2) (3 op)
XVEN0221 Venäjän täydentävä kurssi  (CEFR B1) (3 op)
XVEN0223 Venäjän tekstianalyysikurssi (CEFR B2) (4 op)