TAITEIDEN TIEDEKUNTA

AUDIOVISUAALINEN MEDIAKULTTUURI


Kandidaatintutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (13 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)
ASUO0001  Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

Puheviestintä (2 op)
ASUO0002  Puheviestintä 2 op

Ruotsi (3 op)
ARUO0010  Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 1 op
ARUO0011  Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op

Englanti (6 op)
AENG0001  English: Reading Comprehension (CEFR B2) 3 ECTS cr
AENG0002  English: Oral Skills (CEFR B2) 3 ECTS cr