KIELIKESKUKSEN OPINTO-OPASRUNKO 2013-2014

Kielikeskuksen päätehtävänä on tarjota kandidaatin ja maisterin tutkintoihin liittyviä ammattipainotteisia kieli- ja viestintäopintoja. Tämän lisäksi kielikeskus järjestää vapaaehtoisia alkeis- ja jatkokursseja saksassa, ranskassa, venäjässä, espanjassa, italiassa, japanissa, kiinassa ja saamessa sekä pakollisille kielikursseille valmentavia kursseja ruotsissa, saksassa ja venäjässä.

Englannin, saksan ja venäjän kielen ja kulttuurin 25 opintopisteen opintokokonaisuudet mahdollistavat kielen syvemmän opiskelun. Intercultural Communication Program taas mahdollistaa syventymisen kulttuurien väliseen viestintään. Kielikeskus tarjoaa myös ulkomaalaisille Finnish for Foreigners alkeis- ja jatkokursseja sekä suomen kielen käytön ja kulttuurin 25 opintopisteen kokonaisuuden.

Kielikeskuksen opinto-opasrunko 2013-2014 on myös WebOodissa. Opintojaksojen kuvaukset ja aikataulut laitetaan ainoastaan WebOodiin.