KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)

Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu yliopiston opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vieraan kielen perusopinnot tai joilla on vastaavat tiedot. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta.

Opintojen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan oman alan kirjallisuutta ja ilmaisemaan itseään sekä suullisesti että kirjallisesti vieraalla kielellä. Opiskelijalle hahmottuu yleiskuva vieraasta kulttuurista ja historiasta, eilisestä ja tästä päivästä. Opiskelija pystyy analysoimaan ja tekemään vertailuja suomalaisen ja vieraan kulttuurin välillä. Täten kokonaisuus luo pohjan toimimiselle kansainvälistyvässä maailmassa.  

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa kolmessa lukukaudessa. Sitä ei kuitenkaan ole pakko suorittaa kokonaan, vaan yksittäisiäkin kursseja voi valita oman mielenkiinnon mukaan. Mikäli aiot suorittaa sivuaineen kokonaan, opintojaksojen suorittaminen alla mainitussa järjestyksessä on suositeltavaa, mutta ei pakollista. Mikäli olet epävarma, mistä sinun kannattaa aloittaa, ota yhteyttä vastuuopettajaan.

Vaihdossa suoritetuilla kieliopinnoilla voi olla mahdollista korvata osia opintokokonaisuudesta. Mikäli suunnittelet opiskelijavaihtoa tai olet käynyt vaihdossa, asiasta on hyvä keskustella vastuuopettajan kanssa.

XSAK0200 SAKSA: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)
XSAK0201 Saksan kieliopin kertaus (CEFR B1) (3 op)
XSAK0202 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B2) (3 op)
XSAK0204 Saksan suullinen kielitaito 1 (CEFR B1) (2 op) 
XSAK0205 Saksan suullinen kielitaito 2 (CEFR B1) (2 op)
XSAK0206 Saksan suullinen kielitaito 3 (CEFR B2) (2 op)
XSAK0207 Saksan kuullun ymmärtäminen ja ääntäminen (CEFR B1) (2 op) 
XSAK0208 Maantuntemus: Saksa (3 op)
XSAK0209 Maantuntemus: Itävalta (2 op) tai
XSAK0210 Maantuntemus: Sveitsi (2 op)
XSAK0211 Saksan kirjallinen viestintä (CEFR B2) (3 op)
XSAK0212 Saksankielisten maiden kulttuuritietous (3 op)  

Ylimääräinen, vapaaehtoinen opintojakso:
XSAK0214 Saksan suullisen taidon täydentävä kurssi (CEFR B2) (2 op)
(Ilmoittautuminen kurssille XSAK0206)XSAK0200 SAKSA: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)


Syyslukukausi 2013 
XSAK0206 Saksan suullinen kielitaito 3 (CEFR B2) (2 op)
XSAK0211 Saksan kirjallinen viestintä (CEFR B2) (3 op)
XSAK0212 Saksankielisten maiden kulttuuritietous (3 op) 

Kevätlukukausi 2014

XSAK0207 Saksan kuullun ymmärtäminen ja ääntäminen (CEFR B1) (2 op)
XSAK0201 Saksan kieliopin kertaus (CEFR B1) (3 op)
XSAK0204 Saksan suullinen kielitaito 1 (CEFR B1) (2 op)

Syyslukukausi 2014

XSAK0202 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B2) (3 op)
XSAK0205 Saksan suullinen kielitaito 2 (CEFR B1) (2 op)
XSAK0208 Maantuntemus: Saksa (3 op)
XSAK0209 Maantuntemus: Itävalta (2 op) tai
XSAK0210 Maantuntemus: Sveitsi (2 op)
(Kurssit XSAK0209 ja XSAK0210 tarjotaan vuorotellen. Sivuainekokonaisuuden suorittamiselle riittää jompikumpi kurssi.)


Ylimääräinen, vapaaehtoinen opintojakso:
XSAK0214 Saksan suullisen taidon täydentävä kurssi (CEFR B2) (2 op)
(Ilmoittautuminen kurssille XSAK0206)